ALINE Clinic คว้า ArokaGO Star Award สำหรับความเป็นเลิศการบริการทางการแพทย์ ด้านความงาม

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ – ALINE Clinic คลินิกความงามที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดนครราชสีมา ได้รับรางวัล ArokaGO Star โดยรางวัลนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความแตกต่างสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่มอบให้กับสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ArokaGO Star โดยมาตรฐานเหล่านี้รับประกันคุณภาพ ความปลอดภัย คุณภาพการให้บริการและประสบการณ์ของลูกค้าในระดับสูง ซึ่งมีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับสากลสำหรับบริการทางการแพทย์ด้านความงาม

ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้น ดร.พญ.ประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ไทย (TMWTA) และที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย ได้มอบ ArokaGO Star Award ให้กับ นพ.ภูวิช คงชยะนันท์ ผู้ก่อตั้ง ALINE Clinic และศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางและเสริมสร้างใบหน้า ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

TMWTA ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย โดยมีส่วนสำคัญในการยกย่องสถานประกอบการที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมนี้ คณะกรรมการพิจารณารางวัล ได้กล่าวชื่นชม ALINE Clinic สำหรับความมุ่งมั่นในการให้บริการดูแลเฉพาะบุคคลด้วยเทคนิคศัลยกรรมขั้นสูง และการสนับสนุนความก้าวหน้าของบริการทางการแพทย์ด้านความงาม

คณะกรรมการฯ ยังกล่าวต่อว่า เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบ ArokaGO Star Award ให้กับ ALINE Clinic สำหรับการอุทิศตนเพื่อคุณภาพการบริการ และประสบการณ์การเข้ารับบริการที่ดี ขอชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของทีมงานในการส่งมอบการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเราในการส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย

ALINE Clinic ให้บริการครบวงจร ได้แก่ ศัลยกรรมความงาม การปรับรูปหน้าและการดูแลผิวพรรณ มีประสบการณ์ใช้เทคนิคและเครื่องมือขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลในระดับสูงสุด การได้รับรางวัล ArokaGO Star นี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะบริการทางการแพทย์ด้านความงามที่ยอดเยี่ยม มีการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ แสดงถึงความพร้อมสู่ Medical and Wellness Hub ของประเทศไทยต่อไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ALINE Clinic สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.alineclinic.com

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน