อริยะโลกที่ 6

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็นกรณีพิเศษ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ในการนี้ “พระเทพรัตนากร” วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเถระที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนาม ที่ “พระธรรมรัตนมงคล”

สร้างความปลาบปลื้มยินดีต่อคณะสงฆ์และชาวพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบัน พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) หรือที่ชาวเมืองกรุงเก่าเรียกว่า “เจ้าคุณแวว” สิริอายุ 72 ปี พรรษา 52 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา และเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมหานิกาย)

มีนามเดิมว่า นพปฎล ทรัพย์บุญ เกิดเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2487 ที่บ้านเลขที่ 10 ม.7 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ช่วงวัยเด็ก เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง จบการศึกษาระดับชั้นปีที่ 4

อายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2507 ณ วัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูประโชติวุฒิกร อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครู โกมุทสรคุณ วัดสระบัว กรุงเทพฯ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้วรูปปัจจุบัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ภายหลังจากอุปสมบท ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม พ.ศ.2509 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก จากสำนักเรียนวัดป้อมแก้ว

พ.ศ.2519 เข้ารับการอบรมเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2548 เข้าอบรมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส ในฐานะเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ที่วัดสามพระยา กรุงเทพฯ

มีความชำนาญการด้านนวกรรม การก่อสร้าง การบริหารงานบุคคล และการบรรยายธรรม อีกทั้งได้ศึกษาวิชาการพิเศษ การทำบัญชีและพิมพ์ดีดอีกด้วย

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2531 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนาม ที่ พระครูสาธุกิจโกศล พ.ศ.2536 เป็นครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์วราภรณ์

พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวราภรณ์

พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนากร

พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนมงคล

ในปี พ.ศ.2547 เจ้าคุณแวว ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2554 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง ท่านพัฒนาวัดให้มีความพร้อม มีหอประชุมขนาดใหญ่ สามารถจัดประชุมคณะสงฆ์ได้เป็นพันรูป มีการปรับภูมิทัศน์ กุฏิสงฆ์ เป็นไปด้วยความสะอาด รวมทั้งได้จัดตั้งเป็นสำนักเรียนของอำเภอ

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีการจัดการศึกษาโดยตั้งเป็นสำนักเรียนทั้งบาลีและนักธรรม มีพระเณรศึกษาอยู่เป็นจำนวนมาก เจ้าคุณแววเป็นพระที่มีจิตใจเมตตา ส่งเสริมการศึกษาช่วยสงเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษาพระเณร นักเรียน นักศึกษา และสงเคราะห์ต่อสาธารณประโยชน์ ต่อคณะสงฆ์ ราชการ และประชาชนทั่วไป

ด้วยคุณูปการต่างๆ ทำให้เจ้าคุณแววได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิ พ.ศ.2537 ได้รับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาอนุรักษ์มรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ

นอกจากความเป็นพระนักพัฒนา พระนักการศึกษา พระนักปกครองแล้ว ยังได้ศึกษาวิชาปฏิบัติกัมมัฏฐานและเรียนวิทยาคมจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อาทิ หลวงพ่อโชติ อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว และหลวงพ่อเพิ่ม เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้วรูปปัจจุบัน

ทำให้งานพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลตามวัดต่างๆ ภายในเมืองกรุงเก่า จะต้องมีชื่อไปร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตอยู่เป็นประจำ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน