ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ

28 ม.ค. 2563 - 10:33 น.

ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ

ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ – วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแต่พระพุทธ อังคีรส และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ครบ 150 ปี แห่งการสถาปนา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ

โดยมีคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส, ไวยาวัจกร, ผอ.โรงเรียนวัดราชบพิธ, ผู้บริหารโรงเรียนวัดราชบพิธ เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิติยาภาฯ เสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ


ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ

จากนั้น เสด็จไปที่หน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ ทรงถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคล นพรัตน ราชวราภรณ์ เป็นพุทธบูชาแต่พระพุทธอังคีรสเป็นราชสักการะพิเศษทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ทรงกราบ เสด็จไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานสมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามครบ 150 ปีแห่งการสถาปนา แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับ พระเก้าอี้ ทรงศีล พระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ครบ 150 ปีแห่งการสถาปนา

ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ

เมื่อถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ เสด็จไปทรงจุดเทียนที่ครอบเฟือง หน้าประธานสงฆ์ทรงประเคนครอบเฟืองแด่ประธานสงฆ์ จากนั้นเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม เสด็จไปยังมณฑปเพลิงเบื้องหน้าพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงาน

จากนั้นทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า ทรงจุดเทียนในมณฑปเพลิง (พระราชทานไฟให้ประชาชนต่อเทียนสำหรับเวียนเทียนสมโภชพระอาราม) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ถวายของที่ระลึก เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทอดพระเนตรนิทรรศการศุภมงคลสมัย 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ

ต่อมา เสด็จไปที่พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง ชินวราลงกรณ พระราชอุปัธยาจารย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทอดพระเนตรนิทรรศการประณีตศิลป์ที่พระบรมราชจักรีวงศ์ถวายเป็นพุทธบูชา และเครื่องไทยธรรมพิเศษ เสด็จเข้าพระเจดีย์ทางประตูด้านทิศใต้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดรูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปนาคปรก ประธานพระเจดีย์ เสด็จออกจากพระเจดีย์ทางประตูด้านทิศเหนือ เสด็จไปที่พระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงกราบ

เสด็จออกจากพระวิหารคดทางทิศตะวันตก เสด็จลงจากลานไพที ไปยังอาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ 1 ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศิลปกรรมวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและสุสานหลวง ฉายพระรูป ณ ห้องภาพฉายานิติกร ก่อนเสด็จกลับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปีติ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’เสด็จงานสมโภชวัดราชบพิธฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง