Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 18 ม.ค. 2564

พระเทพสารเวที วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี

6 มี.ค. 2563 - 10:05 น.

พระเทพสารเวที วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี

คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

พระเทพสารเวที วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี - วันเสาร์ที่ 7 มี.ค.2563 น้อมรำลึกครบรอบ 2 ปี มรณกาล พระเทพสารเวที (ประยงค์ ปภาโส) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถสูงและอุทิศตนพัฒนาสาธารณสุขและสาธารณูปการ

นอกจากนี้ ยังเป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักเทศน์ที่สำคัญ

มีนามเดิมว่า ประยงค์ บัวทอง เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2482 ที่บ้านหนองทอง ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี บิดา-มารดา ชื่อนายเหลือและนางเฮง บัวทอง

ในวัยเด็กหลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดเซ่าสิงห์ ทางบ้านสอบถามถึงเรื่องบรรพชาจึงตอบรับด้วยความดีใจ เพราะมีความใฝ่ใจในพระพุทธศาสนามานานแล้ว

เข้าพิธีบรรพาชาเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2502 ที่วัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี มีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ (เอก ปวัฑฒโน) วัดไผ่ดำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูสังฆรักษ์ วัดเซ่าสิงห์ เป็นพระศีลาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาบาลี นักธรรม พ.ศ.2504 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก

จนเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2502 ที่พัทธสีมาวัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ วัดไผ่ดำ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระพวง ปสันโน วัดไผ่ดำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสังฆรักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปภาโส

อุทิศตนด้วยความตั้งใจ ในหน้าที่การงานและการปกครอง พ.ศ.2505 เป็นครูสอนพระปริยัติสำนักวัดไผ่ดำ

พ.ศ.2515 เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโบสถ์อินทร์บุรี วิชาหมวดธรรมวินัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้ารับการอบรม โรงเรียนพระสังฆาธิการธรรมยุต เจ้าคณะอำเภอธรรมยุต รุ่นที่ 1

พ.ศ.2518 เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

เป็นพระเถระที่ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และยังเป็นพระนักพัฒนามีผลงานด้านบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมาย

อุทิศกายอุทิศตนทุ่มเทรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ในการปฏิบัติภารกิจและส่งเสริมศาสนกิจด้วยดีมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนของคณะสงฆ์ หรือในภาคส่วนอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ท่านจะให้ความร่วมมือไม่เคยขาด

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) พ.ศ.2510 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเซ่าสิงห์ พ.ศ.2511 เป็นผู้ช่วย เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ.2522 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์

พ.ศ.2525 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ.2525 เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ.2525 เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี แผนกสามัญศึกษา

พ.ศ.2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต พ.ศ.2526 เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต)

พ.ศ.2540 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต)

พ.ศ.2545 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท (ธรรมยุต)

มีบทบาทในการเชิญชวนให้ประชาชนหาทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ด้วยการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าและเช่าบูชาวัตถุมงคลสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และก่อสร้างมณฑป

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2526 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูสุนทรวิริยาธิกิจ

พ.ศ.2529 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมโสภิต

พ.ศ.2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวินัยเวที

พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารเวที

ล่วงเข้าสู่วัยชรา ท่านได้อาพาธด้วยโรคภัยแม้จะรักษาแต่อาการไม่ดีขึ้น

ท้ายที่สุด ถึงแก่มรณภาพ ด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2560 เวลา 02.29 น. ที่โรงพยาบาลศิริราช สิริอายุ 78 ปี พรรษา 58

อำนาจ สุขเย็น

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ พระเทพสารเวที วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง