พระญาณรังษีวัดราชสิทธาราม : คอลัมน์ อริยะโลกที่ 6

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระญาณรังษีวัดราชสิทธาราม – วันอาทิตย์ที่ 21 มิ.ย.2563 น้อมรำลึกครบ 107 ปี ชาตกาล “พระญาณ รังษี” (จวบ สุภัทโท) อดีตรอง เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีวัตรปฏิบัติดีงาม เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม

มีนามเดิมว่า จวบ เกิดมงคล เกิดเมื่อ วันที่ 21 มิ.ย.2456 หมู่ 1 ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ช่วงวัยเยาว์สำเร็จการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนวัดเดิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2473 ณ วัดทองหลางน้อย อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา มีพระครูจันทสรคุณ วัดบ้านเสมาใหญ่ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์มีวัดบ้านเสมาใหญ่ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอาจารย์หนู วัดโคกหนองแวง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ที่สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาขอม สามารถอ่านออก เขียนได้ รวมทั้งมีความชำนาญเกี่ยวกับวิชาแพทย์แผนโบราณ

ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา และอุปถัมภ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดราชสิทธาราม

พ.ศ.2507 ช่วยหาทำนุบำรุงโรงเรียนฝ่ายสามัญศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

พ.ศ.2516 เป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อบำรุงการศึกษา

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2489 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์

พ.ศ.2499 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

พ.ศ.2534 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2494 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัดในฐานานุกรมพระสังวรานุวงศ์เถร อดีตเจ้าอาวาส

พ.ศ.2500 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ชั้นโท (จปร.)

พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ

พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระญาณรังษี

เป็นผู้สืบทอดสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามแนวทางของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร (สุก ไก่เถื่อน) จากพระครูสังวรสมาธิวัตร (หลวงปู่แป๊ะ)

มีความเชี่ยวชาญและได้เป็นอาจารย์คอยอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนได้รับฉายา หลวงพ่อตาทิพย์

ด้วยล่วงเข้าสู่วัยชรา เริ่มมีอาการอาพาธและโรคภัยต่างๆ

ต่อมาเกิดอาการวิงเวียนศีรษะอย่างแรง คณะศิษย์ได้นำพระญาณรังษี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 14 ม.ค.2550

ปรากฏว่าอาการท่านทรุดหนักลง ถึงขั้นช็อกหมดสติ ประกอบกับสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง คณะแพทย์ได้พยายามรักษาอาการพระญาณรังษีอย่างสุดความสามารถ

แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ในที่สุดเช้าวันที่ 15 ม.ค.2550 จึงละสังขารจากไปอย่างสงบ

สิริอายุ 94 ปี พรรษา 73

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน