สงกรานต์สะพัด2.8หมื่นล. : วงล้อเศรษฐกิจ

วงล้อเศรษฐกิจ

สงกรานต์สะพัด2.8หมื่นล. : วงล้อเศรษฐกิจ

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

คอลัมน์ วงล้อเศรษฐกิจ  – เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก และจากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 12 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ น่าจะเป็น ผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

ขณะที่ปัจจุบันพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางในประเทศในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจะมีการกระจายตัวของการเดินทาง โดยบางกลุ่มจะมีการเดินทางก่อนวันหยุดล่วงหน้า 1 วัน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการจราจรที่แออัด

นอกจากนี้ พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มนัก ท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ จากผลการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ โดยพบว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนกรุงเทพฯนิยม เดินทางไปท่องเที่ยวระยะใกล้ อาทิ ชลบุรี (พัทยา) เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา และกาญจนบุรี เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าจากผลสำรวจพบว่าคนกรุงเทพฯ เลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ ภาคเหนือมีสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดขึ้นขณะนี้ อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 นี้ ยังคงมีบรรยากาศที่ดี ดังเช่นทุกปี โดยคาดว่า การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไทยในช่วง 7 วัน ของเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 2562 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 12,200 ล้านบาท (การประมาณการค่าใช้จ่ายนี้ จะรวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางกลับบ้านและมีการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ และกลุ่มนัก ท่องเที่ยวที่วางแผนท่องเที่ยวในช่วงนี้ทั้งพัก-ค้างและไปแบบ เช้า-เย็นกลับ)

เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากหลายๆ ประเทศเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ มองว่า ในช่วง 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 15,800 ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยตลอดทั้งปี 2562 น่าจะมากกว่า 39 ล้านคน

อ่านข่าว

บทความก่อนหน้านี้‘แพท’ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตสู่น้องๆ เผยพลังบวก‘สานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง’ : สดจากบันเทิง
บทความถัดไปเสน่ห์ชุมชน‘ออนใต้’ หมู่บ้านต้นแบบซีไอวี