Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 22 ก.ย. 2563

กรมบัญชีกลางชี้แจง/ประชารัฐกับประชานิยม : บ.ก.ตอบจดหมาย

14 ม.ค. 2562 - 07:30 น.

กรมบัญชีกลางชี้แจง/ประชารัฐกับประชานิยม : บ.ก.ตอบจดหมาย

 

  • กรมบัญชีกลางชี้แจง

เรื่อง ชี้แจงข่าวการเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อ้างถึง หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ตามที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด (คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย) ฉบับวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้เผยแพร่ข่าวกรณีการเพิ่มบำเหน็จดำรงชีพแก่ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลาง ขอชี้แจงว่า รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย เพื่อ ไม่ให้เดือดร้อนในการดำรงชีพตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยสำหรับประชาชนทั่วไปได้มีโครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และให้ของขวัญปีใหม่โดยเพิ่มวงเงิน จำนวน 500 บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น รัฐบาลจึงมีแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้รับบำนาญ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุโดยการขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จ ดำรงชีพแก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพิ่มอีก 100,000 บาท จากเดิมที่ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท เป็นให้ขอรับได้ในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่มี รายได้น้อย โดยการปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดชำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญที่ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รวมกับช.ค.บ.แล้วต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท เพิ่มขึ้นอีกจนครบ 10,000 บาท จากปัจจุบันได้รับเบี้ยหวัดบำนาญ รวม ช.ค.บ. แล้วขั้นต่ำเดือนละ 9,000 บาท เพื่อให้ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญมีรายได้ต่อเดือนสอดคล้องกับอัตราค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ให้สาธารณชนทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

  • ประชารัฐกับประชานิยม

เรียน บรรณาธิการข่าวสด ที่นับถือ

ความจริงแล้วคำถาม 8 ข้อของหม่อมอุ๋ย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของชาติและประชาชน และหม่อมอุ๋ยก็สอบถามในฐานะบุคคลสาธารณะ แต่ข้าพเจ้าเป็นเพียงราษฎรเต็มขั้นคนหนึ่งเท่านั้น จึงต้องขอสอบถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศและประชาชนดังนี้

1.ท่านนายกฯ เห็นความสำคัญของหนี้สินประเทศชาติหรือไม่อย่างไร

2.ท่านนายกฯ คิดที่จะจัดทำงบประมาณแบบสมดุลหรือไม่ ถ้าได้รับมอบหมายให้เป็นนายกฯหลังการเลือกตั้ง

3.ท่านนายกฯให้ความหมายของรัฐอย่างไร เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่ารัฐหมายถึงประเทศชาติ แต่รัฐที่เป็นคำนามในบัตรต่างๆ เช่น พนักงานของรัฐหมายถึงรัฐบาล เพราะใช้ภาษาอังกฤษว่า “Government” ที่แปลเป็นไทยว่ารัฐบาล โดยเฉพาะเมื่อท่านตัดสินให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขเป็นพนักงานของรัฐ มิใช่ข้าราชการ ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดสองมาตรฐานในระบบ เพราะทำงานให้กระทรวงกลาโหมได้เป็นข้าราชการ แต่ทำงานให้กระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นพนักงานของรัฐ และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

4.เมื่อสภาคุ้มครองผู้บริโภคที่ตั้งขึ้น แทนองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ไม่สามารถเป็นตัวแทนฟ้องร้องแทนประชาชนที่สูญเสียประโยชน์ได้ ก็ไม่แตกต่างอะไรกับกรณีคุณถาวร เสนเนียม ฟ้องนายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่จัดการเลือกตั้งทั้งๆ ที่รู้ว่าจะต้องเป็นโมฆะ เพราะคุณถาวรไม่ใช่ผู้เสียหายทั้งๆ ที่เป็นหนึ่งในผู้เสียภาษี

5.ท่านคิดว่าแนวทางการปฏิบัติของท่าน แตกต่างจากอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์อย่างไรบ้าง แต่ประชารัฐก็ไม่ แตกต่างอะไรจากประชานิยม

คนสองแผ่นดิน

ตอบ คนสองแผ่นดิน

เป็นคำถามที่น่าสนใจ จะมีคำตอบจากรัฐบาลหรือไม่ หรือผู้อ่านช่วยกันตอบก็ได้

 

อ่านบ.ก.ตอบจดหมายเรื่องอื่นๆ

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมบัญชีกลางชี้แจง/ประชารัฐกับประชานิยม : บ.ก.ตอบจดหมาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง