รำลึกถึงพระเยซูเจ้า – อาเมน

รำลึกถึงพระเยซูเจ้า

รำลึกถึงพระเยซูเจ้าอาเมน 

คอลัมน์ ทิ้งหมัดเข้ามุม

จ่าบ้าน

รำลึกถึงพระเยซูเจ้า – เกิดเป็นคนไม่ว่าชนชาติใด ย่อมมีลัทธิ มีศาสนา เมื่อมีลัทธิและศาสนา ย่อมมีศาสดาของศาสนานั้น และมีวันแห่งศาสนานั้น

ค่ำวันนี้ บรรดาคริสต์ศาสนิกชนทั้งหลายถือ เป็นคืนแห่งคริสต์มาสอีฟ เป็นค่ำคืนที่ชาวคริสต์ ทั้งหลายจะรำลึกถึงศาสดาของคริสต์ศาสนา คือ พระเยซูเจ้า

ทั้งเป็นวันที่ครอบครัวมารับประทานอาหารค่ำพร้อมหน้า มีอาหารพิเศษ คือไก่งวง

คริสต์ศาสนานับวันที่ 25 ธันวาคม เป็นคริสต์มาส บนปฏิทินจัดพิมพ์บอกไว้ให้ทราบเหมือนวันปีใหม่ วันตรุษจีน และปฏิทินของศาสนาอิสลามมีบอก วันของอิสลามเช่นกัน

วันนี้ในประเทศไทย เป็นค่ำคืนที่คนไทยไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือคริสตัง ด้วยไมตรีจิตที่ชนชาวไทยรับทุกศาสนาอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความรังเกียจเดียดฉันท์

ด้วยถือว่าศาสนาคือเครื่องขัดเกลาพฤติกรรมของคนให้เป็นคนดีและอยู่ร่วมกันโดยสันติ อาเมน

บทความก่อนหน้านี้กลัวคนจะมาน้อยไป โหมไฟ-วิ่งไล่ลุง
บทความถัดไปวิ่งไล่ลุง ได้พีอาร์ระดับผบ.ทบ.