ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี ได้ประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม อีกฟองละ 20 สตางค์ คือ ปรับราคาจาก 3.20 บาท/ฟอง เป็น 3.40 บาท/ฟอง หรือ 6 บาท/แผง 30 ฟอง มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2566

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ราคาแนะนำใหม่ที่ 3.40 บาท/ฟอง ยังอยู่ภายในโครงสร้างราคาของกรม ซึ่งสาเหตุที่ไข่ไก่ปรับราคาขึ้นครั้งนี้เนื่องจากผลผลิตไข่ลดลงจากมาตรการปลดแม่ไก่ และการผลักดันการส่งออกไข่ไก่ก่อนหน้านี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง

นายนรินทร์ ปรารถนาพร อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก ราคาต้นทุนอยู่ที่ฟองละ 4 บาท แต่ราคาแนะนำอยู่ที่ฟองละ 3.40 บาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดไปอยู่ที่กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 17 บาท ดังนั้นเพื่อบรรเทาภาระขาดทุน เกษตกรผู้เลี้ยงจำเป็นต้องลดการเลี้ยง โดยปลดแม่ไก่ไข่ลงสัปดาห์ละกว่า 1 ล้านตัว เพื่อรักษาระดับราคาไข่ไก่ในตลาด

นอกจากนี้ กำลังเข้าสู่ฤดูร้อนไก่จะออกไข่น้อยลง แต่จะมีการปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกหรือไม่สามารถบอกได้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน