แผนพัฒนาทักษะ‘คนจน-ผู้พิการ’ – เมื่อเร็วๆนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน การฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 2 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล หลังจากมีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 1 ต.ค.2563 โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน พร้อมด้วยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะที่ปรึกษารมว.แรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ประเด็นหลักของการประชุมคือ การเสนอแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่คนพิการ และการตั้งอนุกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะเลขาคณะทำงาน ได้จัดทำร่างคำสั่งทั้ง 3 คณะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นางนฤมลกล่าวว่า จากการประชุมครั้งที่แล้วนอกจากแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแล้ว ได้เสนอให้ฝ่ายเลขารวบรวมข้อมูลแผนงานและโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ S-Curve ซึ่งฝ่ายเลขาได้จัดประชุมฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีผลสรุปว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความพร้อม 2 กลุ่มคือ อุตสาหกรรมดิจิตอล และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ จึงเสนอให้ปี 2564-2566 จะนำร่อง ขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนใน 2 อุตสาหกรรมนี้ก่อน โดยให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิตอลและไอโอที และ จัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

ด้านการพัฒนาทักษะให้แก่คนพิการนั้น มีการประชุมกลุ่มย่อยและรับทราบว่าหน่วยงาน ต่างๆ ได้จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ด้วยแล้ว อาทิ สมาคมคนพิการ 7 ประเภท ได้จัดทำร่างโครงการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการ เพื่อรองรับการประกอบอาชีพ เสนอขอ งบประมาณจำนวน 12 โครงการเป็นเงินกว่า 185 ล้านบาท

เช่น โครงการสนับสนุนการจ้างงานสำหรับ บุคคลออทิสติก ส่งเสริมอาชีพทำร้านกาแฟครบวงจร อบรมอาชีพอิสระ ทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพการปลูกฮอปส์ เพื่อพัฒนาอาชีพคนพิการทางการเคลื่อนไหว การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และอบรมการสร้างซ่อมบำรุงรถสามล้อโยกและรถเข็นนั่ง เป็นต้น

อีกคณะที่เสนอที่ประชุมพิจารณา ขับเคลื่อนคือการพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำโครงการ เสนอของบประมาณช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมอีกว่า 130,000 คน รวม 1,429 ล้านบาท เพื่อให้แรงงานที่มีรายได้น้อย มีความรู้ที่จะไป ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น สามารถก้าวผ่านเส้นความยากจนนี้ไปได้

“คณะอนุกรรมการแต่ละชุดที่ได้ จัดทำร่างคำสั่งขึ้นมาในครั้งนี้ จะเป็น คณะทำงานชุดขับเคลื่อนเพื่อให้การทำงานเป็นรูปธรรมมากขึ้น และช่วยให้การ ดำเนินงานในแต่ละด้านบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป” นางนฤมลกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน