พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือประกอบนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางณัฏฐวรรณ ตันหยงมาศ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากที่ประทับ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” แล้วเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังห้องจัดแสดงหมายเลข 3 และหมายเลข 4 ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” โดย น.ส.ศาสตรัตน์ มัดดิน ภัณฑารักษ์ประจำนิทรรศการ กราบบังคมทูลรายงาน และเสด็จฯ ไปยังห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ เพื่อทอดพระเนตรขั้นตอนการอนุรักษ์และ จัดเก็บวัตถุ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลัง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

โดยนิทรรศการ “สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ” จัดแสดง วันนี้-30 เมษายน 2568

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน