คล้ายกับ“โพสต์”ล่าสุดของ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ จะส่งถึง“คอกำลังภายใน”

แต่ก็ต้องยอมรับว่า“คอกำลังภายใน”เหล่านั้นย่อมสัมพันธ์กับยุทธจักรในทางการเมืองอย่างแนบแน่นมากับ นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ แน่นอน

คือ นายจตุพร พรหมพันธ์ คือ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ

หากมองจาก“สายสัมพันธ์”ที่มีต่อกันอย่างยาวนาน ก็ไม่ควรจะหนีพ้นไปจากการสื่อไปยัง นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ นายสมบัติ บุญงามอนงค์

เป็นการสื่อในห้วงแห่ง“วิกาล เดียวดาย”

ยอมรับเถิดว่า นายจตุพร พรหมพันธ์ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ มีแรงสะเทือน

เพราะ นายจตุพร พรหมพันธุ์ เมื่อถึงยามหน้าสิ่วหน้าขวาน ก็มักจะเกิดนัยประหวัดไปยังน้องรัก นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ อยู่ร่ำไป

บนฐานแห่งไม่เพียง“ร่วมเป็น” หากแต่ยังเฉียดกับ“ร่วมตาย”

ขณะที่ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ แม้จะมีระยะ“ห่าง”อยู่บ้าง แต่ก็เป็นระยะ“ห่าง”ที่มีความใกล้ชิดอย่างยิ่งในทาง“ใจ”ต่อกัน

เห็นได้จากการร่วมจัด“คาร์ม็อบ”อย่างชนิดใจประสานใจ

พลันที่อ่านข้อความไปถึงชะตากรรมของ“เล่งฮู่ชง”แห่งยิ้มเย้ยยุทธจักรก็ต้องงันชะงัก

เนื่องจาก“ความเดียวดาย”อันเกิดขึ้นใน“วิกาล” ณ เบื้องหน้า นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ ในห้วงปลายเดือนสิงหาคมนี้

เป็น“เงาหลัง”เล่งฮู่ชงเมื่อถูก“ขับ”ออกจากสำนัก

หาก“เล่งฮู่ชง”ฝากชีวิตเอาไว้กับ“สำนักฮั้วซัว” ก็ต้องยอมรับว่า นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ มีความภักดีต่อ”พรรคเพื่อไทย”เป็นอย่างสูง

สูงกระทั่ง“สุราอุ่นแล้ว ปีศาจสุราล้มลง”

ยอมรับได้เลยว่าเมื่อเห็น“เงาหลัง”เดียวดายของ“เล่งฮู่ชง”มีความปวดร้าวล้ำลึก

เป็นความล้ำลึกเมื่อตระหนักว่าชะตากรรม“เล่งฮู่ชง”เมื่อถูกจับออกจากสำนักฮั้วซัวนั้นไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง โหดร้ายอย่างยิ่ง

แล้วไฉนเงาหลัง นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ จักต้องเดียวดายไปด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน