คัดค้าน! เภสัชฯ ม.ธรรมศาสตร์ ห่วงร่าง พ.ร.บ.ยา ไม่จำกัดวิชาชีพ-คุมยาเฉพาะยากขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

คัดค้าน! พ.ร.บ.ยา / วันที่ 4 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์เพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. คณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเภสัชกร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้หารือเพื่อแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. …. ฉบับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ทบทวนในประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นหลักของการร่างกฎหมายดังกล่าว

ยาสามัญประจำบ้านมีเยอะขึ้นโดยอัตโนมัติ

นายเภสัชกรณรงค์ สาริสุต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงประเด็นสําคัญ 2 ประเด็นหลักของร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับนี้ ว่า ที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้ยาของประชาชนโดยตรง คือ 1.การแบ่งประเภทยาจะมียาที่กลายเป็นยาสามัญประจําบ้านได้ง่ายขึ้น ยาควบคุมพิเศษ ยาอันตราย ยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ตามนิยามศัพท์กำหนดไว้ ชัดเจนต้องเป็นไปตามประกาศ

แต่ยาสามัญประจําบ้านกลับไม่ใช่เช่นนั้น แม้ว่ารัฐมนตรีประกาศรายการยาสามัญประจําบ้านได้ตามมาตรา 6 (9) แต่ถ้ามียาที่รัฐมนตรีไม่ได้ประกาศเป็นยา 3 ประเภทดังกล่าว ยาพวกนั้นจะมาเป็นยาสามัญประจําบ้านโดยอัตโนมัติทันที ตามนิยามศัพท์นี้ ขอเพียงแค่เข้าเงื่อนไขประชาชนหาซื้อเองได้และใช้เพื่อรักษาโรคเบื้องต้นเท่านั้น และหากยาที่ขึ้นทะเบียนตํารับยาใหม่ยังไม่ถูกประกาศเป็นยาใด จะกลายเป็นยาสามัญประจําบ้านเช่นกัน

ไม่จำกัดวิชาชีพจ่ายยา-ผู้ป่วยเสี่ยงมากขึ้น

2.เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นนอกจากแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ มาจ่ายยาด้วย ทําให้ในอนาคตไม่ชัดเจนว่าจะเป็นวิชาชีพใดบ้าง สามารถจ่ายยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตขายยา ขาดระบบที่ให้เภสัชกรช่วยกันตรวจสอบการใช้ยา ก่อนที่ยานั้นจะไปสู่ผู้ป่วย ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล หรือมีความเสี่ยงในการใช้ยามากขึ้น ลดระดับหรือลดมาตรฐานของวิชาชีพที่จ่ายยาสําหรับผู้ป่วยเฉพาะรายลงจากเดิมซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์เท่านั้น

อ่าน ‘รัฐมนตรี สธ.’ สั่งถก “พรบ.ยา” ชี้โลกไปถึงไหนกันแล้ว กฎหมายเก่าใช้มา51ปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน