‘มีชัย’ ลาออกจาก นายกสภาฯมหาลัยดังแล้ว! ปมกฎหมาย ปปช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน

จากกรณีที่ ที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ออกกฏหมาย ประกาศ ป.ป.ช.ฉบับล่าสุด เรื่องการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดยให้ข้าราชการทุกคน เตรียมยื่นบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายป.ป.ช. เช่น

(1) ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง (2) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (3) ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
(4) ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป (5) ข้าราชการตุลาการศาลปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป

(6) ข้าราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป (7) ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง (8) ตําแหน่งอื่นตามที่กฎหมายอื่นกําหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (9) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

หลังจากประกาศฉบับนี้ออกมา มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมาย ว่าประกาศนี้ ทำให้มีความจุกจิก ยุ่งยาก น่ารำคาญ ทั้งเรื่องการเตรียมบัญชีต่างๆ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เคยเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่า

นายวิษณุ กล่าวว่า กรณีของนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับลับลมคมใน หรือไม่ต้องการเปิดเผย แต่ทุกคนมีปัญหาเดียวคือ ความรำคาญ จุกจิก ยุ่งยาก เหมือนกับที่หลายครั้งตนได้เชิญคนเข้ามาเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือคณะรัฐมนตรีในอดีต

เมื่อทราบว่าจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วยหลายคนจึงปฏิเสธไป ไม่ใช่ว่ากลัวความผิดจากการทุจริต แต่จุกจิก รำคาญ และกลัวผิดพลาด ทั้งยังมีคนจับตาดูอยู่ จึงไม่อยากเข้ามายุ่ง

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. รายงานข่าวจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(มรร.) แจ้งว่า นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายกสภา มรร. ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกสภามรร. ในที่ประชุม โดยจะมีผลในวันที่ 18 พฤศจิกายน จากนั้นที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการสรรหานายกสภามรร.คนใหม่ ที่จะต้องดำเนินการสรรหาภายใน 90 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลาออกครั้งนี้ มีผลจากการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ออกประกาศให้ข้าราชการระดับสูง รวมทั้งนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ยื่นบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน

ส่งผลให้นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งเตรียมลาออก โดยนายมีชัย ได้ตกลงกับนายมนตรี นุ่มนาม กรรมการสภามรร. ว่านายกและกรรมการทั้ง 12 คนจะยื่นลาออก ไม่ใช่เพราะกลัวการตรวจสอบแต่กลัวความวุ่นวาย และจะเกิดความผิดพลาด หากลืมแจ้งบัญชีบางรายการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน