Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

สนช.ฉลุย! ไฟเขียวแจกเบี้ยประชุมศาล กว่าพันล้าน อำนวยความยุติธรรมประชาชน!

22 พ.ย. 2561 - 15:47 น.

ฉลุย! สนช.ไฟเขียวแจกเบี้ยประชุมศาล กว่าพันล้านบาท เพื่ออำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน!

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยที่ประชุมมีมติในวาระสามผ่านร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนน 145 ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 6 เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยที่กมธ.ไม่มีการสงวนความเห็น สมาชิกสนช.ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข และไม่มีสมาชิกสนช.ลุกขึ้นอภิปรายเลยแม้แต่รายเดียว

โดยยังคงสาระสำคัญคือ ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมของข้าราชการตุลาการ ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ พร้อมกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรับรอง ระเบียบคณะบริหารราชการศาลยุติธรรมว่า

ด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่ และการประชุมแผนกคดีอาญาในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ออกครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2560 และแก้ไขเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะออกระเบียบตามร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับงบประมาณการรายจ่ายเบี้ยประชุมตามร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวประกอบด้วย ประธานได้รับเบี้ยประชุม 10,000 บาท องค์ประชุมคนละ 8,000 บาท เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคนละ 6,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 6,000 บาท ใน 12 หน่วยงานศาลคือ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 ที่จะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง รวมปีละ 24 ครั้ง ประมาณการรายจ่ายราย 12 ศาลต่อปีอยู่ที่ 207,360,000 บาท

คาดว่า 5 ปีแรกต้องใช้งบประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยให้เหตุว่าเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น จึงเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจะมีการพิพากษาเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แกประชาชนอย่างละเอียด รอบคอบ และเที่ยงธรรมline-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สนช.ฉลุย! ไฟเขียวแจกเบี้ยประชุมศาล กว่าพันล้าน อำนวยความยุติธรรมประชาชน!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง