พรรคประชาชาติ อัดหนัก เลือกตั้ง ก.พ.62 อาจ ‘สกปรกที่สุด’ ในประวัติศาสตร์ชาติ!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พรรคประชาชาติ – 9 ธ.ค. เฟซบุ๊กแฟนเพจ “พรรคประชาชาติ” ได้โพสต์แสดงความคิดเห็น่อกรณีการเลือกตั้ง ที่จะเกิดขึ้น ในช่วงเดือน ก.พ.2562 โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า ในการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จะไม่มีโลโก้พรรคการเมือง ชื่อพรรคการเมือง และ ชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปรากฎบนบัตรเลือกตั้งนั้น เป็นสัญญาณอันตรายต่อระบบการเมืองไทยอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ การเลือกตั้งที่จะสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชาชนได้อย่างแท้จริงต้องเป็นการเลือกตั้งที่ 1) เป็นการเลือกตั้งที่เสรี คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอิสรภาพในการตัดสินใจเลือกตามความต้องการได้อย่างแท้จริง และ 2) เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรม คือ พรรคการเมืองและผู้สมัคร ส.ส. มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการหาเสียง

สำหรับ “บัตรเลือกตั้ง” แล้วนั้น ถือว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นสิ่งซึ่งแสดงออกถึงสถานะ “หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียง” หรือความเท่าเทียมกันของคนในสังคมไทย ที่หาได้ยากมากขึ้นทุกที่ท่ามกลางภาวะที่ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก การที่บัตรเลือกตั้งจะเอื้อต่อการสร้างความเท่าเทียมได้นั้น บัตรเลือกตั้งต้องมีข้อมูลอย่างน้อยที่สุด คือ 1) หมายเลขและชื่อผู้สมัคร 2) ชื่อพรรคการเมือง 3) สัญลักษณ์หรือโลโก้พรรค และ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครและพรรคที่จะช่วยผู้ใช้สิทธิสามารถตัดสินใจได้อย่างมีคุณภาพ

ในระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่เรียกว่า “ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม” หรือ เป็นระบบ “เลือกคนได้พรรค เลือกพรรคได้คน” นั้น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 85 ระบุให้หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งมีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด ดังนั้น การจัดการในเรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มิใช่หน้าที่ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)

นอกจากนั้น การที่บัตรเลือกตั้งจะมีแต่ชื่อผู้สมัครกับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยไม่มีชื่อพรรคการเมือง โลโก้พรรคการเมือง และชื่อผู้สมัครนั้น อาจขัดต่อหลักสากลของการเลือกตั้งเกี่ยวกับความมีอิสระในการออกเสียงเลือกตั้ง เพราะทำให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ส.ส. ได้อย่างความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อันเป็นการกีดกันและจำกัดสิทธิของประชาชนในการใช้เสรีภาพลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองที่พวกเขาต้องการ

อนึ่ง หากเป็นจริงตามที่นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สัมภาษณ์ว่า บัตรเลือกตั้งจะไม่มีโลโก้พรรค ไม่มีชื่อผู้สมัคร และชื่อพรรคการเมือง นั้น โดยในบัตรเลือกตั้งจะมีเพียงหมายเลยของผู้สมัครเท่านั้น เพื่อให้บัตรเลือกตั้งสามารถใช้ได้ทั้งหมดทั้ง 350 เขต ใช้ในการเลือกตั้งล่วงหน้า และใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยนั้น อาจเป็นการเปิดโอกาสแก่การทุจริตเลือกตั้ง ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้

ดังนั้น การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่จะมาถึง อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่า เป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุด โดยอาจสกปรกกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2500 ที่ถูกจดจำว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดของประเทศไทย


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน