Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 7 ก.ค. 2563

อนาคตใหม่ ยัน 'ศรีนวล-ฐนภัทร' พ้นสภาพส.ส.แล้ว ใครตุกติกรับระวังโดนทั้งพรรค

19 ม.ค. 2563 - 20:15 น.

อนาคตใหม่ ยัน 'ศรีนวล-ฐนภัทร' พ้นสภาพส.ส.แล้ว ใครตุกติกรับระวังโดนทั้งพรรค

วันที่ 19 ม.ค. นายชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค อนาคตใหม่ กล่าวว่า หลายฝ่ายยังสงสัยว่า เมื่อพรรคอนค.มีมติขับออกจากพรรคแล้ว จะสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรคลงเมื่อใด ประเด็นดังกล่าวจะต้อง พิจารณาประกอบกันทั้ง รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9) พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 และข้อบังคับพรรคอนค. ข้อ 20 และ ข้อ 21

ตนมีข้อสังเกต ดังนี้ การสิ้นสุดการเป็นสมาชิกพรรค ของ ส.ส.นั้น ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 บัญญัติให้ ไปบังคับตามข้อบังคับพรรค ซึ่งกรณีพรรคอนาคตใหม่ กำหนดไว้ในข้อ 20 (4) กำหนดไว้ว่า

สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกพรรคซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”…ซึ่งโดยเงื่อนไขในข้อบังคับที่ระบุว่าไม่รวมถึงสมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. เนื่องจาก มีรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9)

และ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคท้าย บัญญัติเกี่ยวกับมติไว้เป็นพิเศษว่า มติของพรรคการเมืองที่จะให้สมาชิกพรรคพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคนั้น ต้องเป็น คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น

ปัญหาว่า ส.ส.ที่พรรคอนค. มีมติให้ ส.ส.พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรค 4 คน จะมีผลให้พ้นจากสมาชิกภาพเมื่อใดนั้น ทั้งรัฐธรรมนูญและ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ก็มิได้ระบุไว้ แต่โดยความในมาตรา ๒๗ ของ พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดให้บังคับตามข้อบังคับของพรรค

กรณีพรรคอนาคตใหม่ ก็ต้องดู ข้อ 21 ประกอบ ซึ่งกำหนดไว้ว่า “การสิ้นสมาชิกภาพตามข้อ 20 (1) (2) (3) (4) (6) และ (7) ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก ให้ยกเลิกบัตรประจำตัวสมาชิก เรียกคืนเอกสาร และทรัพย์สินของพรรคซึ่งอยู่ในครอบครองของผู้นั้น

นายชำนาญ กล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่ากระบวนการจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก การยกเลิกบัตรประจำตัวสมาชิก มิได้เป็นเงื่อนเวลาในการสิ้นสุดสมาชิกภาพ โดยข้อความในข้อ 21 ที่เริ่มต้นด้วยความว่า “การสิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อ 20 …” ซึ่งชัดเจนว่าสิ้นสุดไปก่อนแล้ว

ส่วนการที่ให้นายทะเบียนจำหน่ายชื่อฯลฯ เป็นเพียงกำหนดหน้าที่ของนายทะเบียนที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ซึ่งก็ไม่ได้ระบุบังคับนายทะเบียนว่าจะต้องดำเนินการภายในกี่วัน ฉะนั้น ส.ส. 4 รายที่พรรคอนค.ขับออกจากพรรค มีผลทันทีตั้งแต่วันที่พรรคลงมติให้พ้น โดยไม่ต้องรอให้จำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก หรือรอการแจ้งมติ และไม่มีข้อบังคับข้อใดกำหนดให้ต้องออกหนังสือรับรองการพ้นสมาชิกด้วย

ทั้งโดยข้อเท็จจริง ส.ส.ทั้ง 4 ก็ทราบมติพรรคดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.62 อยู่แล้ว เมื่อนับระยะเวลาจึงพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคอนค. ครบ 30 วันในวันที่ 16 ม.ค. 63 จึงเป็นอันว่า ส.ส. จำนวน 2 รายที่ไปเป็นสมาชิกพรรคพลังท้องถิ่นไท จึงไม่พ้นจากความเป็น ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (9)

สำหรับ นางศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ และพ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี ที่มีการเปิดตัวจะเข้าพรรคภูมิใจไทย และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แต่ยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกนั้น มีผลเท่ากับยังหาพรรคเข้าไปสังกัดไม่ได้ จะต้องพ้นจากความเป็น ส.ส.โดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (9) เว้นเสียแต่ว่าจะไปทำใบสมัครลงวันที่ย้อนหลัง แต่ถ้าถูกจับได้ก็มีความผิดทั้งส.ส.ทั้งพรรคที่รับย้อนหลังด้วย

ที่มา มติชนออนไลน์

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ อนาคตใหม่ ยัน 'ศรีนวล-ฐนภัทร' พ้นสภาพส.ส.แล้ว ใครตุกติกรับระวังโดนทั้งพรรค
ข่าวที่เกี่ยวข้อง