Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 15 ก.ค. 2563

เปิดขุมทรัพย์ อดีตตุลาการ "ศาล รธน." หลังพ้นเก้าอี้ ไร้หนี้สิน

29 พ.ค. 2563 - 16:25 น.

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดขุมสมบัติ อดีตตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ หลังพ้นจากตำแหน่ง หลังหมดวาระ มูลค่ากว่า 41 ล้านบาท ไร้หนี้สิน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับบัญชีทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์ และ นางวาสนา นิติมนตรี คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 41,207,231 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของนายอุดมศักดิ์ 32,097,610 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 9,109,620 บาท และระบุว่าส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน เงินฝาก โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน และทรัพย์สินอื่น(ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป)

สำหรับทรัพย์สินอื่น ในส่วนของยื่นมูลค่า 2,000,000 บาท ในส่วนของคู่สมรส 550,000 บาท ทั้งนี้ครูยื่นระบุว่าทรัพย์สินอื่นที่ได้ถ่ายภาพเป็นเอกสารประกอบยื่นไว้จำนวน 140 รายการ มูลค่า 2,000,000 บาทนั้น เป็นทรัพย์สินเดิมยื่นไว้ ของอดีตคู่สมรส คือนางพรพิมล นิติมนตรี ภรรยาผู้ถึงแก่ความตาย ซึ่งยังไม่ได้จัดแบ่งให้ผู้มีสิทธิตามกฏหมาย

การยื่นบัญชีทั้งนี้จึงปรับปรุงเป็นบัญชีของผู้ยื่นเพื่อมิให้สับสน กับคู่สมรสปัจจุบัน ซึ่งคู่สมรสปัจจุบัน คือนางวาสนา ยื่นบัญชีทรัพย์สินในส่วนรายการทรัพย์สินอื่นไว้ ได้แก่ต่างหูเพชร 1.35 กะรัต กำไลทองฝังเพชร ต่างหูมุกและแหวนมุกล้อมเพชร สร้อยพร้อมจี้ นาฬิกาข้อมือ

สำหรับรายได้ต่อปีผู้ยื่นระบุว่ามีรายได้ประจำจากเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ เงินบำนาญ เงินปันผลและดอกผลจากสหกรณ์ จำหน่ายที่ดินอำเภอบางใหญ่ 2 แปลง ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ตกเบิก) ตามกฏหมายใหม่

เงินบำเหน็จทดแทน ขายคืนกองทุน รวมทั้งสิ้น 17,574,873 บาท ในส่วนของคู่สมรสเป็นเงินเดือนและเงินปันผลสหกรณ์ รวม 990,120 บาท และยังระบุรายจ่ายประจำ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ของผู้ยื่น 720,000 บาท ของ คู่สมรส 120,000 บาท

อย่างไรก็ตามนายอุดมศักดิ์ ระบุตำแหน่งปัจจุบัน ของผู้ยื่นในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนอื่นว่า เป็น ที่ปรึกษากฎหมายธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ส่วนคู่สมรสปัจจุบัน เป็นพนักงานรัฐวิสากิจในบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดขุมทรัพย์ อดีตตุลาการ "ศาล รธน." หลังพ้นเก้าอี้ ไร้หนี้สิน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง