กะเหรี่ยงบางกลอย จับเข่าคุย ทส. ยื่นข้อเสนอ ขอกลับ ‘ใจแผ่นดิน-ทำไร่หมุนเวียน’ เซ็นบันทึกความเข้าใจ ผู้ชุมนุมพอใจพร้อมกลับบ้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 ก.พ. ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล นายประยงค์ ดอกลําไย ตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ได้ร่วมหารือกับ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย นายประยงค์ ได้เสนอข้อเรียกร้อง และประเด็นปัญหาต่างๆต่อนายพงศ์บุณย์ และให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เล่าถึงทั้งประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้อง ซึ่ง นายพงศ์บุณย์ ได้รับข้อเสนอของทางกลุ่มทั้งหมดไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมชี้แจงว่าในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 64 ตัวแทนหน่วยงานจัดการพร้อมทั้งตัวแทนชาวบ้านจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

เวลา 12.15 น. ยุติการหารือ และมีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน ระหว่างตัวแทนรัฐบาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ภาคี#SAVEบางกลอย และชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย ได้เห็นชอบร่วมกันให้จัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา

โดยมีข้อตกลงในแนวทางแก้ไขปัญหากรณีความเดือดร้อนของพี่น้องกะเหรี่ยงบางกลอย บ้านใจแผ่นดิน ที่ได้ยื่นข้อเสนอต่อ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) มารับหนังสือ และตกลงดำเนินการตามข้อเสนอของ ภาคี#SAVEบางกลอย ตามรายละเอียดหนังสือที่แจ้งไป

โดยมีข้อเสนอเร่งด่วน 3 ข้อ ได้แก่

1. ถอนกำลังเจ้าหน้าที่ออกจากชุมชนบางกลอยทั้งหมด
2. หยุดการสกัดการขนส่งเสบียง อาหาร รวมถึงการตั้งจุดสกัดเดิม และที่จุดเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งหมด
3. ยุติคดีของสมาชิก ภาคี#SAVE บางกลอย ทั้งหมด 10 คน กรณีการยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

อีกทั้งมีข้อเสนอที่แนบมากับหนังสือที่ยื่นมากับ นายกรัฐมนตรี ในประเด็นการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 6 ข้อ คือ

1. ให้ชาวบ้านที่ประสงค์กลับไปทำไร่หมุนเวียน และดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ที่บ้านบางกลอย บ้านใจแผ่นดิน สามารถกลับขึ้นไปอยู่อาศัย ทำกิน และดำเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษได้ โดยการรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม

2. ยุติการใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนในหมู่บ้านบางกลอยล่าง รวมทั้งยุติการ
ข่มขู่ คุกคาม หรือใช้ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับชาวบ้าน 36 ครอบครัวที่กลับไปอยู่อาศัยและทำกินอยู่ที่บ้านบางกลอย บ้านใจแผ่นดิน

3. ยุติการขัดขวางการขนส่งข้าว อาหาร และสิ่งของจำเป็นไปให้กับชาวบ้านบางกลอย

4. ให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ว่าด้วย
แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการพื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะมาตรการด้านการยุติการจับกุม ดำเนินคดี และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในรูปแบบไร่หมุนเวียน

5. ในกรณีที่ชาวบ้านครอบครัวใดประสงค์จะอยู่ที่บ้านบางกลอยล่าง ให้รัฐดำเนินการจัดสรรที่ดินทั้งที่ดินอยู่อาศัย และทำกินให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถดำเนินวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคง

6. รัฐจะต้องยุติการดำเนินการสนธิกำลังกันของเจ้าหน้าที่รัฐได้ตั้งจุดสกัด เดินลาดตระเวนและตรวจค้นสร้างแรงกดดันและความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านบางกลอย และมีมาตรการในการคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของสมาชิกชุมชนบางกลอยทุกคน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพูดคุยกันนานกว่าชั่วโมง ทางกลุ่มผู้ชุมนุมพึงพอใจผลการเจรจา และหากการดำเนินการลงนามในบันทึกความเข้าใจเสร็จก็จะเดินทางกลับทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน