โฆษก กองทัพไทย ยันโครงการ “จิตอาสา” ไม่มีเงินพิเศษ ชี้สมัครใจทำเพื่อสาธารณประโยชน์ ให้ชุมชน สร้างความสามัคคี ไม่มีระบบ “ไอโอ” การเมืองเกี่ยว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ท.เชาวลิตร สังฆฤทธิ์ โฆษกกองทัพบัญชาการกองทัพไทย กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจพาดพิงการเปิดอบรมหลักสูตรของโรงเรียนจิตอาสาฯ ว่า มีปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารหรือไอโอทางการเมือง และมีการเกณฑ์กำลังพลของกองทัพไปเข้าร่วมว่า

คนที่จะเป็นจิตอาสานั้นได้ผ่านกระบวนการรับสมัครด้วยความสมัครใจ เพื่อไปร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้ชุมชน อาทิ วัด และโรงเรียน รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้คนเป็นจิตอาสาให้มีความเสียสละ และในระหว่างที่ทำกิจกรรมก็จะมีความรักความสามัคคีร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชน ส่วนที่มีการอภิปรายฯบอกว่าเป็นการทำไอโอนั้น ยืนยันว่าไม่ใช่ โดยการที่เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมนั้นก็เพื่อเป็นการสื่อสารให้คนที่มาร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจ เพราะเป็นการทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ

เมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ต้องรายงานผลการปฏิบัติให้ประธานกิจกรรมรับทราบตามปกติ ทางฝ่ายค้านก็มาตีว่าเป็นเรื่องไอโอ ยืนยันว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ธรรมดาของจิตอาสา ไม่ใช่การทำไอโอ “จิตอาสาไม่ได้เป็นกลุ่มที่ตั้งมาเพื่อกิจกรรมใดๆ แต่เป็นการเชิญชวนกำลังพลไปร่วมกันทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนเท่านั้น

โดยมีเพียงผู้นำจิตอาสาเท่านั้นที่ผ่านมาอบรมเพื่อเป็นหัวหน้าในการกำกับดูแลแบ่งงานไปทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อวางแผนว่าเราจะทำความสะอาดคลองหรือวัดตรงไหน ไม่ได้มีการเมืองเข้ามาแทรก และไม่มีการอบรมใดๆกับจิตอาสาคนอื่น เมื่อมีพิธีเปิดเสร็จทุกคนก็แยกย้ายไปกิจกรรมในส่วนที่รับผิดชอบ และยืนยันว่าคนที่เป็นจิตอาสา รวมถึงผู้นำจิตอาสาไม่ได้รับเงินอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษ” พล.ท.เชาวลิตร กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน