จบแล้วแก้‘รธน.’ มติรัฐสภาโหวตคว่ำวาระ 3 ไม่เห็นชอบแก้ไข ฟากสว.ช่วยทำแท้ง ได้เสียงแค่ 2 คน ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบ ถูกตีตกทันที

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

เมื่อเวลา 23.15 น. วันที่ 17 มี.ค.2564 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้แจ้งผลการลงมติในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่…พ.ศ… ผลปรากฏว่ามี

ส.ส.เห็นชอบ 206 เสียง ส.ว.2 เสียง รวม 208 เสียง ไม่เห็นชอบ ส.ส.ไม่มี ส.ว.4 เสียง รวม 4 เสียง งดออกเสียง ส.ส.10 เสียง ส.ว 84 เสียง รวม 94 เสียง ไม่ประสงค์ลงคะแนน ส.ส. 9 เสียง ส.ว. 127 เสียง รวม 136 เสียง ดังนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภาหรือ 369 เสียง ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติไม่เห็นชอบ ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่.. พ.ศ… มาตรา 256 เพิ่มเติมมาตรา 15/1 ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ จากนั้นสั่งปิดการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ ส.ว. 250 คน เสียงส่วนใหญ่ ออกเสียงไม่ลงคะแนนและงดออกเสียง ทั้งนี้มี 2 ส.ว. คือ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ นายพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นส.ว.ที่ลงมติเห็นชอบ ขณะที่นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม นพ.พลเดช ปิ่นประทีป นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา และนายเสรี สุวรรณภานนท์ ลงมติไม่เห็นชอบ

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กำหนดว่า การออกเสียงวาระ 3 ต้องได้เสียงเห็นชอบจากวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง จากจำนวนทั้งหมด 250 เสียง แต่การออกเสียงดังกล่าวได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ดังกล่าว ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน