เพื่อไทย แถลงการณ์ซัดรัฐบาล จี้คุมโรคASF แก้หมูแพง จ่อร้องป.ป.ช.ฟัน

12 ม.ค. 2565 - 11:02 น.

เพื่อไทย แถลงการณ์ตำหนิรัฐบาล จี้เร่งสอบข้อเท็จจริง-ควบคุมโรค ASF แก้หมูแพง ซัดปกปิดข้อมูลการระบาด จ่อร้องป.ป.ช.ดำเนินคดี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2565 พรรคเพื่อไทย (พท.) ออกแถลงการณ์ต่อกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในสุกรและปัญหาราคาสุกรแพง ว่า ตามที่ราคาสุกรในประเทศได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง โดยรัฐบาลไม่ได้ชี้แจงถึงต้นเหตุอันแท้จริงของปัญหาให้ประชาชนทราบ ขณะที่มีข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าต้นเหตุสำคัญของปัญหาราคาสุกรแพง มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จนต้องฆ่าสุกรไปแล้ว จำนวนมาก ส่งผลให้สุกรขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น แต่อธิบดีกรมปศุสัตว์กลับปฏิเสธว่ายังไม่พบการติดเชื้อดังกล่าวในไทย

พรรคเพื่อไทย เห็นว่าปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากมีข้อเท็จจริงว่ามีสุกรของเกษตรกรป่วยและล้มตายจำนวนมาก ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขออนุมัติงบกลางจาก นายกฯ กว่า 500 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกำจัดสุกรและเพื่อการฆ่าเชื้อ รวมถึงเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรให้แก่เกษตรกรที่สุกรได้ล้มตายและถูกทำลาย โดยอ้างว่าเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะการที่สุกรป่วยตายจำนวนมาก และต้องถูกทำลายจำนวนมากนั้น แสดงว่าต้องเกิดการระบาดของโรค แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลมาโดยตลอด

หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา ก็ต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นโรคอะไร ถึงทำให้สุกรต้องตายและถูกทำลายมากขนาดนั้น โดยในปี 2564 มีข้อมูลว่าประเทศในทวีปเอเชีย มีการระบาดของไวรัสอหิวาต์แอฟริกาถึง 14 ประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทย ทั้งมาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมาและเวียดนาม แต่ประเทศไทยกลับปกปิดว่าไม่มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งที่มีข้อเท็จจริงมีสุกรตายและทำลายจำนวนมาก

เมื่อปี 2564 ภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ แจ้งว่าตรวจพบเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในซากสุกร แต่กรมปศุสัตว์ปฏิเสธตลอดมาว่าไม่มีเชื้ออหิวาต์ในสุกร และเพิ่งมายอมรับในวันนี้เองว่า ประเทศไทยมีการระบาดของเชื้ออหิวาต์ในสุกร ด้วยเพราะจำนนด้วยหลักฐาน

พรรคเพื่อไทย เห็นว่าจากผลของการที่สุกรของเกษตรได้ป่วยตายและถูกทำลายไปจำนวนมาก ทำให้เกษตรผู้เลี้ยงสุกรกว่า 30 จังหวัดได้รับผลกระทบและยังส่งผลกระทบโดยตรง ทำให้สุกรขาดแคลนและมีราคาแพง แต่รัฐบาลนอกจากไม่ชี้แจงข้อเท็จจริงและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีด้วย พรรคจึงเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งต่อเกษตรและประชาชนผู้บริโภคเนื้อสุกร เป็นผลโดยตรงจากการบริหารที่ล้มเหลวของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกำกับดูแลกรมปศุสัตว์ ที่ไม่บอกความจริงกับประชาชน

พรรคจึงขอตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลที่ต้องปกปิดข้อเท็จจริงการระบาดของเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกรนั้น เพื่อไม่ต้องการให้ส่งผลกับผลประโยชน์ของผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ที่จะไม่สามารถส่งออกเนื้อสุกรไปยังต่างประเทศได้ หรือเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของรัฐบาลต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนี้

พรรคเพื่อไทยขอเสนอให้รัฐบาลรีบตรวจสอบและประกาศข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบโดยเร็ว เพื่อให้การควบคุม ป้องกันโรค ทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยให้เหมาะสมและประกอบอาชีพต่อไปได้

ในส่วนของราคาสุกรนั้น ต้องมีวิธีการที่จะทำให้ราคาลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เมื่อรัฐบาลได้ประกาศแผนรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นวาระแห่งชาติแล้วตั้งแต่ปี 2562 แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว กลับไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังปกปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

เรื่องดังกล่าว พรรคเห็นว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยพรรคจะนำปัญหานี้อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันจะรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เพื่อไทย แถลงการณ์ซัดรัฐบาล จี้คุมโรคASF แก้หมูแพง จ่อร้องป.ป.ช.ฟัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง