เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. แถลงเปิดตัวหนังสือ กกต. 4.0 ซึ่งมีเนื้อหารวบรวมผลงานกกต.ชุดนี้คือชุดที่สี่และจุดศูนย์หมายถึงเป็นกกต.ชุดที่ 4 ที่ถูกเซ็ตซีโร โดยในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา งานที่โดดเด่นของกกต.คือการใช้เทคโนโลยีมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการเลือกตั้งให้ทันสมัย สะดวกกับประชาชน เข้าถึงการเลือกตั้งง่ายขึ้น มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้สุจริต เที่ยงธรรม รวมถึงการเตรียมระบบการลงคะแนนทางอินเทอร์เน็ตด้วย นอกจากนี้มีการใช้แอพพลิเคชั่นหลายตัว เช่น แอพพลิเคชั่นดาวเหนือ ระบุที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งที่จะไปใช้สิทธิอยู่ที่ไหน โดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งหน้า หน่วยเลือกตั้งจะเคลื่อนตามการแบ่งเขตแบบใหม่ และจำนวนประชาชนจะเพิ่มขึ้นหนึ่งพันคนต่อหนึ่งหน่วย การใช้แอพพลิเคชั่นนี้ก็จะทำให้ประชาชนง่ายต่อการหาหน่วยเลือกตั้ง นอกจากนี้จะมีแอปพลิเคชั่นฉลาดเลือกผู้แทนที่จะทำให้ประชาชนฉลาดเลือกผู้แทนมากขึ้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รวมถึงแอพพลิเคชั่นตาสัปปะรดให้ประชาชนร่วมสอดส่องการเลือกตั้งและแจ้งเบาะแสถึงปัญหาที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม และจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ตอบโจทย์กับกฎหมายเลือกตั้งทีเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต.ชุดใหม่จะดำเนินการ โดยในหนังสือดังกล่าวยังมีคิวอาร์โค้ดที่บรรจุข้อมูลสถิตการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมา ข้อมูลพรรคการเมือง ซึ่งเหมาะสมกับนักการเมืองและพรรคการเมือง ทั้งนี้จะได้ส่งหนังสือ กกต. 4.0 ให้นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี(ครม.) คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) องค์กรอิสระ หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน