นิกร เผย ลงนามส่งคำถามรับฟังความเห็น สส.-สว. ต่อการทำประชามติแก้รธน.แล้ว คาด 21 ธ.ค. รู้ผล ย้ำเป็นคำถามเชิงลึก หวังได้เสียง สว. เป็นแนวร่วมสนับสนุน

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566 ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามหนังสือถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ส่งคำถามประชามติในส่วนที่จะขอความเห็นของสส. 500 คน และสว. 250 คน ให้พิจารณาหลังจากรัฐสภาเปิดสมัยประชุมวันที่ 12 ธ.ค.

เบื้องต้นคาดว่าจะมีข้อสรุปในส่วนดังกล่าว ช่วงวันที่ 21 ธ.ค. ทั้งนี้ คำถามที่ส่งไปยัง สส. และ สว. จะเป็นคำถามเชิงลึกมีมากกว่า 1 คำถาม อาทิ เห็นด้วยหรือไม่ต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่, เห็นควรทำประชามติก่อนการดำเนินการใดๆ หรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามสำคัญและมีผลต่อการสนับสนุนของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะสว. ที่ต้องเห็นชอบด้วยเสียง 1 ใน 3 และคำถามของที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ว่าจะเลือกตั้งทั้งหมด หรือเลือกตั้งผสมกับนักวิชาการ

ในประเด็นการรับฟังความเห็นที่รวบรวมมาทั้งหมด จะเสนอให้กรรมการชุดใหญ่พิจารณาในปลายเดือนธ.ค.นี้ ก่อนส่งให้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาในการทำประชามติถามประชาชน เบื้องต้นอาจมีคำถามพ่วงในประเด็นของรูปแบบหรือที่มาของส.ส.ร.ด้วย

นายนิกร กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อเสนอของการแก้ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ตนได้ทำข้อเสนอไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ พร้อมกับร่างแก้ไข มาตรา 13 จากเดิม ใช้เกณฑ์เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ และเสียงที่มาลงคะแนน ตนเสนอให้ใช้เกณฑ์เกินกึ่งหนึ่งเพียงชั้นเดียว คือ เฉพาะผู้ออกมาใช้สิทธิที่ต้องออกมาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ ส่วนผลการลงคะแนนให้ใช้เฉพาะเสียงข้างมาก อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปเรื่องดังกล่าวต้องรอผลการศึกษาจากนายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการประชามติอีกครั้ง

เมื่อถามถึงทิศทางการส่งตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้ ส.ส.ร.เป็นผู้ดำเนินการต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายนิกร กล่าวว่า กรรมการฯ ไม่มีประเด็นดังกล่าว เนื่องจากมองว่าเป็นประเด็นที่พรรคการเมืองจะพิจารณาหลังจากตัวร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว

นายนิกร กล่าวด้วยว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นนั้น อนุกรรมการ จะไปรับฟังความเห็นประชาชนและผู้นำศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ และในวันที่ 11 ธ.ค. ตนและคณะกรรมมการฯ ประมาณ 10 คน จะเข้าพบทูตสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อพูดคุยถึงการทำประชามติ ซึ่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี และควรรับฟังเพราะการทำประชามติไม่ได้ใช้เฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเท่านั้น ยังมีเรื่องอื่นๆ ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ต่อกรณีที่คณะอนุกรรมการรับฟังควาามคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560 ที่มีนายนิกร จำนง เป็นประธานอนุกรรมการฯ ทำหนังสือถึงประธานสภาฯ และประธานวุฒิสภา เพื่อส่งคำถามสำหรับการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นของสส. และ สว. เกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

พบว่าในคำถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้น ดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องการคำตอบจาก สมาชิกรัฐสภา จำนวน 5 ข้อใหญ่ และ 2 ข้อย่อย คือ

1.เห็นสมควรจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ มีตัวเลือกให้เลือก 3 คำตอบ

– เห็นสมควรจัดทำทั้งฉบับยกเว้นหมวด 1 หมวด 2

– จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

-ไม่เห็นสมควรให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

2.ในกรณีที่เห็นว่าไม่ควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเห็นสมควรแก้เป็นรายมาตราหรือไม่

3.ในกรณีเห็นควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนื้อหา รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีปัญหาประการใด ที่จำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

-การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

-การมีส่วนร่วมทางการเมือง

– ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระ

-วิธีและกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก

– อื่นๆ

4.ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ สมควรตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือไม่ มีตัวเลือก 2 คำตอบ คือ

– สมควร

– ไม่สมควร

ทั้งนี้ในข้อดังล่าวมีคำถามย่อย คือ สมควรตั้ง ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนและวิธีการได้มาตามที่กรรมาธิการกำหนด มีให้เลือก 2 คำตอบ คือ สมควร หรือ ไม่สมควร

5.คำถามเกี่ยวกับในการจัดทำประชามติ มี 2 คำถามย่อย คือ

– เห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดทำประชามติก่อนเริ่มดำเนินการใดๆ ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่4/2564 ระบุว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อน

โดยมีคำตอบให้เลือก 2 คำตอบ คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย

– เห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดให้มีการทำประชามติ เมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว เพื่อให้ประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง ก่อนนายกรัฐมนตรีจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ

โดยมีคำตอบให้เลือก 2 คำตอบ คือ เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการรับฟังความเห็นดังกล่าว ทางอนุกรรมการฯ ระบุว่าในส่วนของ สส. ขอให้ตอบคำถามภายและส่งกลับภายในวันที่ 13 ธ.ค. และส่งคืนให้อนุกรรมการ วันที่ 14 ธ.ค. ส่วนของสว. ระบุให้ตอบคำถามภายใน 18-19 ธ.ค. และส่งคืนให้อนุกรกมการ ภายในวันที่ 20 ธ.ค. นี้.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน