North Haven Private Equity Asia Angel เผยผู้ถือหุ้นสนใจเสนอขายหุ้น DSGT ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระย้ำราคาเสนอซื้อที่ 5 บาทเป็นราคาที่เหมาะสม

North Haven Private Equity Asia Angel

เผยผู้ถือหุ้นสนใจเสนอขายหุ้น DSGT

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระย้ำราคาเสนอซื้อที่ 5 บาทเป็นราคาที่เหมาะสม

  • ระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์จะสิ้นสุดในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
  • ผู้เสนอขายหลักทรัพย์จะได้รับเงินในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
  • คำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะประสบความสำเร็จเมื่อมีผู้ถือหุ้นเสนอขายหุ้นในจำนวนไม่ต่ำกว่า 23.46% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว
  • ปรึกษาทางการเงินอิสระและคณะกรรมการของ DSGT แนะนำให้ผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

kingsley-chanมร. คิงสลีย์ ชาน กรรมการผู้จัดการ มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อิควิตี้ เอเชีย มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อิควิตี้ เอเชีย ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทุนประเภทไพรเวทอีควิตี้ของมอร์แกน สแตนลีย์ เผยเบื้องต้นนักลงทุนสนใจการทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  (DSGT) โดยบริษัท North Haven Private Equity Asia Angel Company Limited (ผู้ทำคำเสนอซื้อ) ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นเกือบถึงจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ต้องการรับซื้อที่ 23.49% แล้ว

     ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ DSGT ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  ต่อมา บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ของ DSGT ได้ประเมินและให้ความเห็นว่าราคาที่เสนอซื้อมีความสมเหตุสมผลและสูงกว่าในช่วงราคาเหมาะสมตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินได้  คณะกรรมการของ DSGT จึงมีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำให้ผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

     ผู้ทำคำเสนอซื้อเป็นกองทุนที่ North Haven Private Equity Asia IV, L.P. หรือ NHPEA IV L.P. (เดิมชื่อ มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อีควิตี้ เอเชีย) ถือหุ้นทั้งหมดและจัดตั้งขึ้นเพื่อทำคำเสนอซื้อดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยมีเงินทุนภายใต้การบริหารจัดการจำนวน 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการลงทุนใน

     เอเชีย และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและควบคุมโดยมอร์แกน สแตนลีย์   NHPEA IV L.P. มี General Partner ซึ่งเป็นบริษัทลูกของมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้ถือหุ้น 100% และบริหารจัดการทั้งหมด  ทั้งนี้ มอร์แกน สแตนลีย์เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค

     NHPEA IV L.P. เป็นกองทุนประเภทไพรเวท อิควิตี้กองที่ 4 ในเอเชียที่บริหารจัดการโดยมอร์แกน สแตนลีย์ โดยมีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 20 ปี  ในปัจจุบัน ธุรกิจไพรเวท อิควิตี้ของ                มอร์แกน สแตนเลีย์ เอเชีย มีสำนักงานในเมืองใหญ่ทั่วเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ปักกิ่ง เซียงไฮ้ โซล มุมไบ และโตเกียว  ทีมผู้บริหารมีประสบการณ์มากมายในการบริหารกองทุนในเอเชีย และมีการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค (รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก)  ค้าปลีก การเงิน และบริการด้านสุขภาพเป็นต้น โดยลงทุนทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

     ตามที่ระบุในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 295,613,636 หุ้นหรือคิดเป็น 23.46% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ DSGT (1,259,999,795 หุ้น)  โดยมีระยะเวลารับซื้อระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 10 ตุลาคม 2559

     มร. คิงสลีย์ ชาน กรรมการผู้จัดการ มอร์แกน สแตนลีย์ ไพรเวท อิควิตี้ เอเชีย กล่าวว่า “เรายินดีที่ผู้ถือหุ้นสนใจตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น DSGT เป็นอย่างมาก  การตอบรับที่ดีนี้ สะท้อนให้เห็นว่าราคาที่เราเสนอซื้อในอัตรา 5 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่ดี และให้ส่วนเกิน (premium) จากราคาตลาดเมื่อเทียบกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ที่ผ่านมา 18 ครั้งในประเทศไทย และเนื่องจากเราจะเปิดรับซื้อจนถึงวันที่ 10 ตุลาคมนี้ เราคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถนำหุ้นมาขายโดยได้รับส่วนเกินจากตลาดที่สูงและน่าสนใจ”

หลังจากการเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้สิ้นสุดลง และผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถซื้อหุ้นได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ผู้ทำคำเสนอซื้อจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นของ DSGT ที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 23.46% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว  และมีแผนที่จะเสนอให้คณะกรรมการ DSGT พิจารณาเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 12 เดือนหลังจากสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ  อย่างไรก็ดี แผนดังกล่าวขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ DSGT

     การทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้ทำคำเสนอซื้ออาจยกเลิกคำเสนอซื้อได้หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอขายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอซื้อมีจำนวนต่ำกว่า 23.46% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ DSGT

ข้อมูลเกี่ยวกับมอร์แกน สแตนลีย์

     มอร์แกน สแตนลีย์ (NYSE: MS) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงินระดับโลก ที่ให้บริการทั้งด้านวาณิชธนกิจ หลักทรัพย์ การบริหารความมั่งคั่ง และการบริหารการลงทุน  มอร์แกน สแตนลีย์ มีสำนักงานในประเทศต่างๆ กว่า 43 แห่ง และมีพนักงานทั่วโลกที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นองค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐบาล นักลงทุนสถาบันและรายย่อย  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอร์แกน สแตนลีย์ได้ที่ www.morganstanley.com

บทความก่อนหน้านี้ถึงกับอึ้ง!! น้ำท่วมแล้วไง แม่ค้าเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส ล้างชาม ล้างหม้อ ซะงั้น
บทความถัดไป8 ปี ที่รอคอย “ลีซอ” จบจุฬาฯแล้ว ขอบคุณคำพูดถากถางเป็นแรงผลักดันให้ฮึกเหิม!