สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งผู้ประกันตนทุกท่านกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ

หากคุณประสบอุบัติเหตุ หรือได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน จนต้องสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ รู้สึกสับสนท้อแท้กับชีวิต และไม่อยากกลายเป็นภาระของครอบครัว รู้หรือไม่ว่า ภายใต้สิทธิกองทุนเงินทดแทน จะให้ความคุ้มครอง ผู้ประกันตน ให้สามารถได้รับการบำบัด ฟื้นฟู ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเดิมหรือ อาชีพใหม่ได้ ซึ่งสามารถเข้ารับการดูแลได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่ Line @ssothai และสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

#ประกันสังคม #สิทธิประโยชน์ #SSOTHAI #SSONEWS #กระทรวงแรงงาน #ผู้ประกันตน #39 #33 #ศูนย์ฟื้นฟูสร้างคนสร้างอาชีพ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน