ผู้ว่าฯกทม.ร่วมรับฟังงานนำเสนอนวัตถกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากบริษัทสมาชิกของของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้มีการจัดงานนำเสนอนวัตกรรมต่างๆที่ล้ำสมัยจากบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในกลุ่มของคณะกรรมการส่วนเศรษฐกิจ BCG ของหอการค้าญี่ปุนกรุงเทพฯ ทั้งหมด 14 บริษัท เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้กับรองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมรับฟังด้วยได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักอนามัย และสำนักพัฒนาสังคม ซึ่งการนำเสนอทั้งหมด 17 โครงการและแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 1. การบำบัดน้ำเสีย 2. การจัดการมลพิษทางอากาศ 3. การจัดการขยะ/การรีไซเคิล 4. การอนุรักษ์พลังงาน 5. การจัดการมลพิษทางดิน 6. มาตรการสีเขียว 7. การจัดการจราจร 8. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์

ซึ่งในช่วงแรกก่อนที่จะเริ่มรับฟังการนำเสนอได้มีการกล่าวเปิดงานโดย นายทาเคโอะ คะโต้ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและประธานคณะกรรมการส่วนเศรษฐกิจ BCG ซึ่งกล่าวว่า “ในนามของรองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯและประธานคณะกรรมการส่วนเศรษฐกิจ BCG ซึ่งมีบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกกว่า 1,640 บริษัท ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเราเห็นว่าท่านผู้ว่าฯกรุงเทพมหานครได้มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในกรุงเทพมหานคร ทางเรายินดีที่จะเสนอองค์ความรู้เหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย” หลังจากนั้นก็ได้มีการส่งมอบแฟ้มเอกสารที่รวมรวมรายละเอียดของนวัตถกรรมต่างๆ ที่นำเสนอในวันนี้แก่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก่อนที่ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะได้กล่าวว่า “ทางกรุงเทพมหานครยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ อยากสนับสนุนและเสนอแนวทางการแก้ไข้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของทางกรุงเทพมหานคร เพื่อที่ทางเราจะนำไปเป็นแนวทางและปรับใช้ต่อไป”

หลังจากจบช่วงนำเสนอนวัตกรรมต่างๆแล้ว ได้มีการจัดกลุ่มเพื่อแยกคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่ได้แบ่งไว้ก่อนหน้านี้ทั้ง 8 หัวข้อ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆของทางกรุงเทพมหานครได้ทำการคุยรายละเอียดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจกับบริษัทญี่ปุ่นที่นำเสนอนวัตกรรมไปในช่วงแรก เพื่อจะได้นำข้อมูลไปหารือภายในหน่วยงานอีกครั้งว่าสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาการใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯเป็นองค์กรธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยกว่า 70 ปี ซึ่งประกอบด้วยบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกทั้งหมดประมาณ 1,650 บริษัท และยังเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจของประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก กิจกรรมหลักของทางเราคือการสนับสนุนธุรกิจต่างของสมาชิก ซึ่งยังรวมไปถึงการยื่นข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องทางธุรกิจต่อรัฐบาลไทยและการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยอีกด้วย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : [email protected] โทร : 02-250-0700

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน