วันที่รอคอย! น้องพลอย กำลังได้สัญชาติไทย มุ่งตามฝันสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ

วันที่ 8 พ.ค. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวกรณี น.ส.ยลฤดี ปิยะทัต หรือ น้องพลอย นักเรียนโรงเรียนสตรีจังหวัดระนอง ที่จะไปร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่มีอุปสรรคคือการขอออกนอกราชอาณาจักร เนื่องจากเป็น เด็กไร้สัญชาติ ที่การพิจารณาให้ออกนอกราชอาณาจักร เป็นอำนาจหน้าที่ของ สตม. และทางการสหรัฐฯ จะไม่ออกวีซ่าให้แก่บุคคลไร้สัญชาตินั้น

กรมการปกครองได้ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทาง สตม. แล้ว ส่วนเรื่องขอมีสัญชาติไทย ตรวจสอบแล้วพบว่ากรณีดังกล่าวสามารถกระทำได้

โดยอยู่ในเงื่อนไขจะขอมีสัญชาติไทยได้ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และตามมติ ครม.วันที่ 7 ธ.ค.59 ในกลุ่มเด็กนักเรียนที่เกิดในประเทศไทย โดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวอื่น ที่มิใช่ชนกลุ่มน้อย และยังเรียนไม่จบปริญญาตรี

และอยู่ในเงื่อนไขของการเป็นตัวแทนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไปแข่งขันหรือประกวดผลงานระดับนานาชาติ หรือทำประโยชน์แก่ประเทศ และจะต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

โดยมีขั้นตอนที่จะต้องยื่นคำร้องแสดงเหตุจำเป็นที่จะต้องมีสัญชาติไทย เพื่อให้ รมว.มหาดไทย หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบอำนาจพิจารณาก่อน และเมื่อได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มีเหตุจำเป็นแล้ว จึงนำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยื่นขอมีสัญชาติไทยต่อไป

ร.ต.ท.อาทิตย์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันน้องพลอยได้มายื่นคำร้องขอให้พิจารณาเหตุจำเป็นการมีสัญชาติไทยต่อนายอำเภอเมืองระนองแล้ว และจังหวัดได้ส่งเรื่องมายังกรมการปกครอง ซึ่งกรมการปกครองในฐานะผู้ได้รับมอบอำนาจจาก รมว.มหาดไทย ได้พิจารณาเห็นชอบเหตุจำเป็นที่น้องพลอยจะยื่นคำขอมีสัญชาติไทยได้ และได้แจ้งกลับไปที่จังหวัดและน้องพลอยเพื่อให้ไปยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยต่อนายอำเภอท้องที่

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะเร่งดำเนินการให้โดยเร็วที่สุด และได้รับการประสานจากผู้ว่าราชการจังหวัดระนองว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกในการพาน้องพลอยไปทำหนังสือเดินทางเพื่อจะได้ยื่นขอวีซ่าต่อสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ และสามารถเดินทางได้ทันตามกำหนด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน