สิ้น อาจารย์หมอประเสริฐ ทองเจริญ ตำนานนักไวรัส ผู้เตือนไทยป้องกัน ไข้หวัดนก-ซาร์ส!

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสของประเทศไทย เสียชีวิตอย่างสงบที่ รพ.ศิริราช เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 9 ก.ค.2562 สิริอายุได้ 86 ปี โดยจะมีการสวดพระอภิธรรมศพที่วัดธาตุทองและรดน้ำศพเวลา 16.00 น.

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ เกิดเมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2476 จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อครั้งยังเป็น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปี 2500 แพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ปี 2505 ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2527 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ด้านชีวเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฎิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสอันดับต้นๆ ของเมืองไทย โดยเฉพาะไข้หวัดนกและโรคซารส์ (SARS) ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคทั้งสองนี้เป็นรายแรกๆ ในเมืองไทย นอกจากนี้ ยังเคยเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อไวรัสขององค์การอนามัยโลก มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 เรื่อง ได้รับรางวัลเหรียญทองนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

โดยแม้จะเข้าสู่วัยเกษียณมาเป็นเวลานาน อาจารย์หมอประเสริฐยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านไวรัสและเป็นที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญ ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คอยให้ความเห็นและความรู้ด้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอจนวาระสุดท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน