หกล้อ-สิบล้อเฮ ตร.ผ่อนผันเวลาวิ่งรถ 24 ชั่วโมง กรุงเทพ-ปริมณฑล

วันที่ 25 มี.ค. พล.ต.ท. ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผบ.ตร. ดูแลงานด้านการจราจร ฐานะหัวหน้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ลงนามหนังสือบันทึกข้อความด่วนที่สุดที่0007.34/859 ลงวันที่ 24 มี.ค. เรื่องการผ่อนเวลาการเดินรถขนส่งสินค้าสถานการณ์โรคเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ถึง ผบช.น. บช.ก. บช.ภ.1 บช.ภ.7

1. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อและ 6 ล้อ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 และ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการห้ามรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไป เดินและห้ามจอดรถในทางบางสาย พ.ศ.2561

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

2.หนังสือสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ลง 23 มี.ค.63ขอความอนุเคราะห์ ตร. ผ่อนผันเวลาการเดินรถ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มเติมให้สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถ 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไปช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 1 เดือน

3.หนังสือ เช็นทรัล ฟู๊ดรีเทล กรุ๊ป ลง 2 มี.ค.63 ขอความอนุเคราะห์ ตร. ผ่อนผันเวลาการเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถขนส่งสินค้าด้วยรถยนต์ 6 ล้อและบรรทุกปีคอัพ
4 ล้อ ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 1 เดือน

4.ตร. พิจารณาแล้ว อนุญาตผ่อนผันให้รถบรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ ตามข้อ 3 เดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.63 – 24 เม.ย.63และให้รถ 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป ตามข้อ 2 เดินรถในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ตลอดเวลา ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.63 – 24 เม.ย.63 โดยยกเว้นตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ตามข้อ 1 แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผบช.น. ดูแลงานจราจร กล่าวว่า เมื่อวานที่ผ่านมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้มีการกรณีดังกล่าวมา โดยจะมีการเสนอให้มีการผ่อนผันรถขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค และขนส่งเวชภัณฑ์วิ่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทางบช.น. จะมีการประชุมเพื่อดำเนินการกรณีข้อสั่งการดังกล่าวต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน