สคบ. เผยผลพิสูจน์แม็กซ์นาโน พบฉลากเป็นเท็จ ไม่เพิ่มแรงม้า ไม่ช่วยประหยัดน้ำมัน!!

จากกรณีสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อน้ำมันเครื่องยี่ห้อดังซึ่งอ้างว่ามีประสิทธิภาพสูง สคบ. จึงมีการเก็บตัวอย่างนำไปพิสูจน์ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตามที่เคยเสนอมาแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สรุปผลการดำเนินการกรณี สารเคลือบเครื่องยนต์ แม็กซ์นาโน ระบุว่า จากการพิจารณษกรณีร้องเรียนผลิตภัณฑ์ดดังกล่าว สคบ.ได้ส่งตัวอย่างให้ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (nano tech) และสถาบันยานยนต์ เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างกล่องหรือไม่ คือ สามารถเพิ่มแรงม้าได้ 19.5 แรงม้า ประหยัดน้ำมันได้ 18% เพิ่มอัตราเร่ง 14% ลดการสึกหรอ 90-98 % โดยทำการทดสอบกับเครื่องยนต์โดยการเติมสารแม็กซ์นาโนซูเปอร์ซีรี่ส์ ที่มีการผสมกับน้ำมันเครื่องแล้วลงสู่เครื่องยนต์แต่ละประเภท ทั้งรถจักรยานยนต์ รถเก๋ง และรถบรรทุก จากผลิตภัณฑ์ที่ สคบ.ได้ตรวจยึดมา

ผลการทดสอบปรากฎว่า ศูนย์นาโนเทค ทดสอบแล้วไม่สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากไม่ทราบสารที่เป็นองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อีกทั้งการระบุข้อความบนฉลากสินค้าที่ไม่ชัดเจนว่า โมเลกุลของสารใดในผลิตภัณฑ์เทียบกับโมเลกุลของน้ำมันเครื่องที่มีอนุภาคเล็กกว่า 500 เท่า จึงไม่สามารถวิเคราะห์โมเลกุลที่เล็กกว่าน้ำมันเครื่อง 500 เท่าได้


สถาบันยานยนต์ ทดสอบแล้วพบว่า สารแม็กซ์นาโนซูเปอร์ซีรี่ส์ ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มแรงม้าของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง และประหยัดน้ำมัน ส่วนของการมีผลต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์นั้น ไม่สามารถสรุปผลได้

คณะกรรมการว่าด้วยฉลากพิจารณาประกอบคำชี้แจงของผู้ประกอบธุรกิจพบว่า มีความผิดโดยการจัดทำฉลากสินค้าอันเป็นเท็จและบางส่วนไม่ถูกต้อง เห็นควรใช้อำนาจตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ออกคำสั่งให้เลิกใช้ข้อความบรรยายสรรพคุณดังกล่าวลงในฉลากผลิตภัณฑ์และให้ผู้ประกอบธุรกิจแก้ไขข้อความฉลากสินค้าให้ถูกต้อง