เมื่อวันพุธที่ 30 พ.ค.61 ที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจ.สุราษฎร์ธานี , นายยอดชาย พันธ์ครุฑ นายกเทศมนตรี ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี และ พันตำรวจเอก ภพพล จักกะพาก รองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ร่วมแถลงข่าว การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันกันในวันที่ 17 มิ.ย. 2561 ณ แหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี นักมวยไทยทั้งชาย-หญิง ดวลศิลปะมวยไทยกับนักชกต่างชาติ รวม 8 คู่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับการส่งเสริมกีฬามวยไชยา เป็นการสืบสานวัฒนธรรม ศิลปะป้องกันตัวของไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกีฬามวยไทย และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการกีฬา เนื่องจากชาวต่างชาติได้สนใจชมและฝึกฝนมวยไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้ามาฝึกในประเทศและในปัจจุบันมีการฝึกฝนในสถานที่เปิดการเรียนการสอนมวยไทยในต่างประเทศ โดยในขณะนี้มีการสอน มวยไทยในสถานกีฬา จำนวนกว่า 3,869 แห่ง ใน 36 ประเทศ

มวยไชยาซึ่งถือเป็นศิลปะป้องกันตัวของไทยก็สามารถส่งเสริม ให้เกิดความ มีมาตรฐานนำไปสู่การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย ซึ่งเป็นสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว คุณค่าของศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยและได้ถ่ายทอดจนกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย ศิลปะมวยไทยมีหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านการต่อสู้ป้องกันตัว มิติด้านการออกกำลังและมิติด้านการอนุรักษ์ ซึ่งต้องสร้างรูปแบบ

หรือหลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างชัดเจนนำไปสู่การขยายผลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ออกกำลังกาย ควบคู่กับการท่องเที่ยว พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจรูปแบบการเดินทางมาฝึกฝนศิลปะมวยไทยและมีการพำนักระยะยาว ใช้บริการอาหาร ที่พัก รถโดยสาร สินค้าที่ระลึก และบริการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การนวด สปา ดังนั้น การพัฒนาองค์ประกอบศิลปะมวยไชยาให้รองรับกับการท่องเที่ยว โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กิจกรรมสนับสนุนมวยไชยาสู่นานาชาติในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ทางกระทรวงฯให้ความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจัด

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในจังหวัดสุราษฏร์ธานี จังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดระดับประเทศ ระดับโลกหลายแห่ง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวโลกเป็นอย่างดี

โดยเฉพาะครั้งนี้มีการจัดแข่งขัน”มวยไทยไชยาสู้นานาชาติ” ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยแท้ที่มีประวัติมายยาวนาน เชื่อว่าจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ทั้งเอเชีย ยุโรปหรืออเมริกาที่ปัจจุบันหันมาฝึกฝนและขึ้นชกมวยไทยกันมากขึ้น นักชกต่างชาติชื่นชมศิลปะการป้องก้นตัวในแบบ”มวยไทย” อย่างมาก ก็เชื่อว่า กิจกรรมมวยไทยไชยาในครั้งนี้จะได้รับความสนใจอย่างมาก และจะช่วยเผยแพร่ศิลปะการป้องก้นตัวในแบบมวยไทยได้อีกด้วย”

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “จังหวัดสุราษฎร์ขอต้อนรับนักท่องเที่ยว จากทุกจังหวัด และชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวและชมศิลปะการต่อสู้ของมวยไทย ในรูปแบบของมวยไทยไชยา ศิลปะการต่อสู้ของไทยที่มีชื่อเสียงมายาวนานมาก จังหวัดสุราษฏร์ฯ เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางบกทางทะเล เช่นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, เชิงอนุรักษ์ ,เชิงธรรมชาติ และเชิงกีฬา- ผจญภัยมากมาย รวมทั้งสถานที่พักผ่อนรูปแบบต่างๆที่มีพอจะรองรับนักท่องเที่ยว ในราคาที่ถูกใจและคุณภาพที่ดีเยี่ยม รวมถึงอาหารที่เลื่องชื่อมากมายหลายชนิดประจำจังหวัด เราเชื่อว่าช่วงดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดเราจำนวนมาก”

อนึ่งการจัด กิจกรรมแข่งขัน”มวยไทย ไชยาสู่นานาชาติ” ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ จะจัดการแข่งขัน ที่ เวทีชั่วคราวแหลมโพธิ์ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี โดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด 8 คู่ เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน