ไอโอซี เผยให้ความสำคัญกับองค์กรกีฬา และรายการกีฬาทั่วโลก ล่าสุดวางแนวทางปฏิบัติใหม่ เพื่อช่วยให้ทั้งองค์กรกีฬา และรายการกีฬาในอนาคตมีความยั่งยืน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ไอโอซี หรือกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ กล่าวว่า ไอโอซีได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติใหม่ เพื่อช่วยให้องค์กรกีฬา และรายการแข่งขันกีฬาในอนาคต มีความยั่งยืนมากขึ้น และตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก, การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ, ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และความอยุติธรรมทางสังคม

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

แนวทางดังกล่าวใช้ชื่อว่า “Sustainability Management in Sports” หรือการจัดการเพื่อการสร้างความยั่งยืนในกีฬา โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการเพื่อความยั่งยืนของไอโอซี ตามแผนยุทธศาสตร์ Olympic Agenda 2020 ที่วางไว้

ไอโอซีเมมเบอร์หญิงชาวไทย กล่าวว่า ทาง มาเรีย ซาลลอยส์ ผอ.ด้านการพัฒนาความร่วมมือและความยั่งยืนของไอโอซี ได้ระบุว่า ประชาคมกีฬาโลกมีทั้งความรับผิดชอบและโอกาสในการทำให้โลกนี้ดียิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ไอโอซีหวังว่า แนวทางปฏิบัตินี้จะช่วยให้องค์กรกีฬาทั่วโลก พร้อมใจกันดำเนินการอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางปฏิบัตินี้ สร้างขึ้นจากผลงานล่าสุดของทุกองคาพยพในกระบวนการโอลิมปิก ครอบคลุมทั้งประเด็นเชิงสังคม, เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบมากขึ้น

จากข้อมูลในแนวทางนี้ ย้ำว่า การนำเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นแกนยุทธศาสตร์ขององค์กร ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อบัญชีงบดุล เนื่องจากองค์กรกีฬาที่มีความยั่งยืน มีแนวโน้มที่จะดึงดูดรายได้จากผู้สนับสนุน หรือสปอนเซอร์ได้มากขึ้น, ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้น และมีพนักงานที่มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น

แนวปฏิบัตินี้กำหนดเส้นทางอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร โดยเน้นที่การควบคุมบริหาร, การมีส่วนร่วม และความโปร่งใส ขณะเดียวกันรักษาความยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องวัฒนธรรม, ภูมิประเทศ และเนื้อหาเชิงกฎหมาย และสภาพเศรษฐกิจ

โดยแนวทางนี้ จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดพื้นฐานของกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการรักษาเสียงสนับสนุน และฉันทามติจากผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง และทำความเข้าใจว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถเกื้อหนุนธุรกิจหลักขององค์กรอย่างไร

ขณะเดียวกัน แนวทางนี้ ได้วางโครงร่างของกระบวนการไว้ 4 ขั้น เพื่อกำหนดความสำคัญเร่งด่วน, ส่งมอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนทบทวนและรายงานความคืบหน้า โดยแนะนำให้ผู้บริหารควรเร่งหาฉันทามติในหมู่ผู้นำองค์กรระดับสูง, เชื้อเชิญโฆษกที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน, เพิ่มความร่วมมือกับภาคประชาสังคม และทำความเข้าใจกับเสียงวิจารณ์ต่างๆ

“การพัฒนาอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องกลายมาเป็นเรื่องปกติทางธุรกิจสำหรับทุกองค์กรกีฬา และได้รับการยืนยันความร่วมมืออย่างหนักแน่นจากผู้นำระดับสูง นั่นหมายความว่า ผู้นำต้องเป็นมากกว่าแค่ผู้แทนในเชิงบทบาทและความรับผิดชอบ แต่ต้องเป็นผู้นำด้วยการทำตัวเป็นแบบอย่าง”

การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติใหม่นี้ เกิดขึ้นในช่วงที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ ไอโอซีต้องการยืนยันอีกครั้งถึงความตั้งใจในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และใช้พลังของกีฬาในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาท้าทายด้านต่างๆ ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน