ทร. สถาปนากรมกรมสารวัตรทหารเรือ ครบ 111 ปี 

14 ธ.ค. 2559 - 16:48 น.

ทหารเรือถือว่าเป็นหน่วยแรก และเป็นต้นแบบที่จัดตั้งสารวัตรทหาร ขึ้นมา กรมสารวัตรทหารเรือ ถือกำเนิดมาจากคำสั่งตั้งกองระงับเหตุของพล.ร.ท.สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้น “กองระงับเหตุ” จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกรมสารวัตรทหารเรือ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2448 โดยมอบให้กรมเรือกล และกรมทหารเรือฝ่ายบก จัดกำลังเป็นหน่วยระงับเหตุขึ้น เรียกว่า“กองระงับเหตุ”แต่ยังไม่ปรากฏนามกองระงับเหตุในทำเนียบทหารเรือ กองระงับเหตุได้ปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2456 กระทรวงทหารเรือจึงได้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ระงับเหตุขึ้นถาวร มีสถานที่ตั้งและอัตรากำลังชื่อหน่วยปรากฏเป็นครั้งแรกในทำเนียบทหารเรือว่า แผนกสารวัตรทหาร ขึ้นตรงต่อกระทรวงทหารเรือ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

3

ปัจจุบันมี น.อ.จักรชัย น้อยหัวหาด เป็นผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ (ผบ.สห.) จึงได้จัดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสารวัตรทหารเรือครบรอบ 111 ปี ในวันที่ 14 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดประกอบพิธีสงฆ์ ที่อาคารเอนกประสงค์กรมสารวัตรทหารเรือ เพื่อบำเพ็ญกุศพล.ร.ท.สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร และอดีผู้บังคับบัญชาที่ล่วงลับ ซึ่งทุกท่านได้ทำคุณงามความดีให้กับกองทัพเรือตลอดมา

สำหรับพิธีสงฆ์ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระพรหมวิสุทาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร พระธรรมรัตนวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร พระพิมลภาวนาภิธาน ผช.เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรวิหาร พระเทพเมธี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร พระราชปัญญารังสี เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร พระมงคงเมธาวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร พระครูวิศิษฏ์สรการ ผช.เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร


1

โดยพล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล พล.ร.อ.ธานี ผุดผาด ผทค.พิเศษกองทัพเรือพล.ร.อ.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ อดีตผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนใน้ขตพื้นที่รอบกองบัญชาการกองทัพเรือเข้าร่วมงานจำนวนมาก

2

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการกรมสารวัตรทหารเรือ และพิธีเปิดสโมสรสารวัตรทหารเรือหลังใหม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ทร. สถาปนากรมกรมสารวัตรทหารเรือ ครบ 111 ปี 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง