ฝันเป็นจริง! น้องพลอย ได้สัญชาติไทย เตรียมบินแข่งวิทย์ระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ

จากกรณี น้องพลอย หรือ น.ส.ยลฤดี ปิยะทัต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรีระนอง จ.ระนอง ที่จะไปร่วมแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เป็นเด็กไร้สัญชาติ ไม่สามารถยื่นขอวีซ่า เพื่อออกนอกราชอาณาจักร ได้

คืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พ.ค. ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง น้องพลอย ในเครื่องแบบชุดนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง เดินทางไปที่อำเภอเพื่อยื่นคำขอมีสัญชาติไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยน้องพลอยด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ต่อมา นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เดินทางมาร่วมให้คำปรึกษากับน้องพลอย การได้สัญชาติไทยในครั้งนี้ เห็นว่ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง ฯลฯ เพื่อดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักร และไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทย เป็นการเฉพาะราย

จากนั้น น้องพลอย นำเอกสารคำยื่นขอมีสัญชาติไทยไปยื่นต่อ นายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เพื่อพิจารณา ก่อนมีการลงนามและนำเอกสารไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ปลัดทะเบียนตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง และส่งให้กับนายอำเภอเมืองระนองเพื่อเพิ่มชื่อลงในสำมะโนครัวประชากรไทย เพื่อระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หลังเสร็จสิ้นการกรอกเอกสารขอมีบัตร ได้เข้าทำการถ่ายรูป เพื่อทำบัตรประชาชน

น้องพลอย กล่าวว่า ดีใจที่ได้รับสัญชาติไทยและขอสัญญาว่าจะเป็นพลเมืองไทยที่ดี เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างกับพลเมืองเยาวชนคนรุ่นหลังต่อไป ตอนนี้ได้เป็นคนไทยเรียบร้อยแล้ว ดีใจมาก และขอกราบขอบคุณทุกๆท่านทุกหน่วยงาน ที่ทำให้พลอยมีวันนี้ ขอบคุณค่ะ

ด้านนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตามที่ก่อนหน้านี้ น้องพลอยได้มายื่นเอกสารการขอมีสัญชาติไทย ทางจังหวัดได้ทำหนังสือไปถึงยังกรมการปกครอง และเมื่ออธิบดีกรมการปกครอง ได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ก็นำสู่กระบวนการนำชื่อเข้าสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทำบัตรประชาชนให้น้องพลอย เมื่อได้บัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว ผมจะพาไปทำหนังสือเดินทาง เพื่อไปสู่ขั้นตอนการขอวีซ่าต่อไปครับ

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้ทำพิธีมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับน้องพลอย และกล่าวแสดงความยินดี ที่ได้รับสัญชาติไทย ในฐานะที่จะเดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย การได้รับสัญชาติไทยเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขอให้น้องพลอยที่จะเดินทางไปแข่งขัน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย พร้อมขอให้ตั้งใจเรียน

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน