ปลัดฯ ขจิต เชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม. เขต 9 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 30 ม.ค. 56 เวลา 08.00-17.00 น. ด้าน ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจงเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง ช่วงโควิด-19 รวม 4 แห่ง 20 หน่วยเลือกตั้ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ที่ศาลาว่าการกทม. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 ได้เปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กทม.) เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระหว่างวันที่ 6-10 ม.ค.65

ปรากฏว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่ หมายเลข 1 นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี หมายเลข 2 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย หมายเลข 4นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเลข 5 นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกลหมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ และหมายเลข 8 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.กทม.เขตเลือกตั้งที่9 ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 30 ม.ค. 56 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นดำเนินการ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น1 แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง นายทะเบียนท้องถิ่นเขตหลักสี่

หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์สำนักบริการการทะเบียน https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main โดยสามารถแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิได้2ช่วง คือ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ระหว่าง 23 – 29 ม.ค.65 หรือหลังวันเลือกตั้งใน 7 วัน คือ 31 ม.ค.65 – 6 ก.พ.65

ที่สำนักงานเขตหลักสี่ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 30 ม.ค.นี้ เขตหลักสี่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งเขตหลักสี่ เนื่องจากสถานที่เดิมมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเพื่อความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รวม 4 แห่ง จำนวน 20 หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้

แขวงทุ่งสองห้อง ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 53-54 จากเดิมใช้สิทธิที่เต็นท์ที่จอดรถหลังตลาดพงษ์เพชร ถนนแจ้งวัฒนะ เปลี่ยนเป็น เต็นท์ที่จอดรถบริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด (ทางเข้าหมู่บ้านเบเวอรี่ฮิลล์) และแขวงตลาดบางเขน ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 4-5 จากเดิมใช้สิทธิ ณ เต็นท์ในโรงเรียนสารินันท์ศึกษาเดิม เปลี่ยนเป็น เต็นท์ในร้านบีบีจักรยาน ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 1

หน่วยเลือกตั้งที่ 10-18 จากเดิมใช้สิทธิที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เปลี่ยนเป็นบริเวณเต็นท์ในสถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซอยวิภาวดีรังสิต 64 และหน่วยเลือกตั้งที่ 25-31 จากเดิม เต็นท์ในโรงเรียนเจริญผลวิทยา เปลี่ยนเป็น เต็นท์ในหมวดทางหลวงหลักสี่ (หมวดการทางหลักสี่)

ทั้งนี้ เขต ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์แจ้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมแนบเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านเรียบร้อยแล้ว ขอให้เจ้าบ้านโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน

หากพบรายชื่อตกหล่น สะกดผิด หรือมีชื่อผู้อื่นที่ไม่ได้อยู่จริงในทะเบียนบ้าน โปรดดำเนินการแก้ไข เพิ่ม-ถอนรายชื่อ ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตหลักสี่ ภายในวันที่ 19 ม.ค.65 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7406-8

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน