ทส.เตือนไทยเข้าฤดูร้อน อากาศแห้ง หวั่นเหตุเพลิงไหม้ วอนเฝ้าระวัง ห้ามเผากองขยะ เสี่ยงเพลิงไหม้รุนแรงยากดับเพลิง เป็นปัญหามลพิษต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มีความห่วงใยต่อเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนก.พ. – พ.ค. ของทุกปี เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ มีอากาศร้อนและแล้ง ส่งผลให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ง่าย

โดย คพ. ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีปริมาณสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมากและดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องทั่วประเทศ รวมทั้งสถานที่แปรรูปเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทุกขนาด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ จากการเผาขยะมูลฝอยกลางแจ้ง หรือการเผาเพื่อนำเศษขยะมูลฝอยที่มีค่าไปจำหน่าย รวมทั้งการลักลอบเผาพื้นที่เกษตรกรรมในบริเวณใกล้เคียงที่อาจลุกลามมายังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว ซึ่งจะเกิดก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น ฝุ่นPM2.5 ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งไดออกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

ดังนั้นจึงขอแจ้งในการเฝ้าระวังและห้ามเผาบ่อขยะโดยเด็ดขาด ในกรณีที่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พบสิ่งผิดปกติต่าง ๆ เช่น มีควันหรือกลิ่นเหม็นไหม้ มีไอน้ำร้อนลอยตัวขึ้นมาจากชั้นขยะมูลฝอยมากผิดปกติ ท่อระบายอากาศในแนวตั้งมีลักษณะโค้งงอเนื่องจากความร้อนในบ่อกำจัดขยะมูลฝอย หรือมีน้ำมันสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มไหลออกมาจากบ่อกำจัดขยะมูลฝอย รีบแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเร็ว

หากพบเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ให้ดำเนินการแจ้ง อปท. และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยทันที เพื่อร่วมกันระงับเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้ง คพ. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1650 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ของท่าน เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน