พาณิชย์สงขลา แจ้งเอาผิดบริษัทห้องเย็น ปม เนื้อหมู2แสนโล ชี้ไม่แจ้งปริมาณครอบครอง จี้บริษัทเอกชนยื่นเอกสาร บัญชี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 20 ม.ค.2565 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลา ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และกองบังคับการตำรวจ ปคบ. ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร

ตามประกาศ กกร. ณ บริษัท ปิติซีฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 125/1 ถ.สงขลา-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นห้องเย็นรับฝากตาม พ.ร.บ. ครังสินค้าไซโลและห้องเย็นพ.ศ. 2558 มีการรับฝากสินค้าเนื้อสุกรชำแหละของ บริษัท เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุงทั้งนี้ผลการตรวจสอบเบื้องต้นได้ข้อสรุปคือ

1. บริษัท ปิติซีฟู้ด จำกัดในฐานะห้องเย็นรับฝากซึ่งเป็นผู้ครอบครองแทนผู้อื่นตามข้อ 3 ในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีสินค้า สุกรเนื้อสุกร มีความผิดตามมาตรา 25 พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 สำนักงานพาณิชย์ จ.สงขลาได้ทำการบันทึกการตรวจสอบและไปแจ้งความต่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอจะนะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาไม่แจ้งปริมาณในครอบครอง

2. บริษัท เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุงในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้ามีการแจ้งปริมาณสินค้าเนื้อสุกร ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่องแบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีการแจ้งปริมาณสินค้า เนื้อสุกรไม่ตรงกับสินค้าที่มีการตรวจสอบ ณ สถานที่ฝากเก็บสินค้าจึงให้ บริษัทนำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมบัญชี ซื้อมา/ขายไป มาแสดงข้อเท็จจริงต่อไป

3. การจัดทำบัญชีทาง บริษัท ปิติซีฟู้ด จำกัด แจ้งว่าได้มีการจัดทำบัญชีและจะนำมาแสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 21 มกราคม 2565 และ4. การกักตุน สินค้าของ บริษัท ปิติซีฟู้ด และ บริษัท เบทาโกเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกรพัทลุง จะนำข้อมูล รับมา/จ่ายไป มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน