“วราวุธ” ไม่หยุด ลุยเข้มลงพื้นที่เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน แก้ไฟป่า หมอกควัน เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา “พระพันปีหลวง” ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

นายวราวุธ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และ แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 “1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ” โดยตนได้มอบหมายให้ขยายการดำเนินงานโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทาง เป้าหมาย รวม 3,000 ตัน และเร่งรัดการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท SCG กับ ทส. ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างรายได้และแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งาน ส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดน ให้กรมควบคุมมลพิษประสานประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะการบรรจุเป้าหมายลดจุดความร้อน ในอาเซียนได้ร้อยละ 20

“ผมได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ที่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนเผาป่าในช่วงห้ามเผา ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และได้มอบเสบียงอาหาร ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมพบปะพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายชุมชน ตลอดจนร่วมทำแนวกันไฟ และกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผาด้วย” นายวราวุธ กล่าว

รมว.ทส.กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ได้เน้นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นายจุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กล่าวว่า สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกที่ อ.แม่ริม ว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden” ดังนั้นในการจัดงานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ทุกหน่วยงานของ ทส.ต้องร่วมมือร่วมใจจัดงานให้สมพระเกียรติ และขอให้ทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน