“วราวุธ” ไม่หยุด ลุยเข้มลงพื้นที่เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน แก้ไฟป่า หมอกควัน เตรียมงานเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา “พระพันปีหลวง” ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา” ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่

นายวราวุธ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษ ภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” และ แผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 “1 สื่อสาร 5 ป้องกัน 3 เผชิญเหตุ” โดยตนได้มอบหมายให้ขยายการดำเนินงานโครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” บริหารจัดการเชื้อเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทาง เป้าหมาย รวม 3,000 ตัน และเร่งรัดการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท SCG กับ ทส. ให้เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างรายได้และแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือ ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ เตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีสภาพดี พร้อมใช้งาน ส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดน ให้กรมควบคุมมลพิษประสานประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด ดำเนินการตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะการบรรจุเป้าหมายลดจุดความร้อน ในอาเซียนได้ร้อยละ 20

“ผมได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM2.5 ที่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มผู้กระทำผิดที่ฝ่าฝืนเผาป่าในช่วงห้ามเผา ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และได้มอบเสบียงอาหาร ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมพบปะพูดคุยกับกลุ่มเครือข่ายชุมชน ตลอดจนร่วมทำแนวกันไฟ และกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผาด้วย” นายวราวุธ กล่าว

รมว.ทส.กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ได้เน้นกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมานฉันท์สามัคคี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

นายจุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. กล่าวว่า สวนพฤกษศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกที่ อ.แม่ริม ว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ Queen Sirikit Botanic Garden” ดังนั้นในการจัดงานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ทุกหน่วยงานของ ทส.ต้องร่วมมือร่วมใจจัดงานให้สมพระเกียรติ และขอให้ทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน