รอง ผบ.ตร. สั่งตำรวจใช้ 7 มาตรการเข้มช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำการควบคุมการดูแลการจัดกิจกรรม ชมการปฏิบัติงานป้องกัน-ลดอุบัติเหตุ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 13 เม.ย.2565 ที่ ศปก.ตร. ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสส์ รอง ผบ.ตร. ได้ประชุมสั่งการผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ถึงมาตรการปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ถึงหน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในสังกัดตำรวจแห่งชาติ ว่า

1.ขอชมเชยการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ห้วงสองวันแรกของช่วง “7 วันควบคุมเข้มข้น” เทศกาลสงกรานต์ 2565 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ในภาพรวมลดลงทุกตัวเลข เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของสงกรานต์ปี 2564 และค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับสงกรานต์ 2564 ยังสูงอยู่ ขอให้ทุกหน่วยคงดำรงการปฏิบัติให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องจนจบเทศกาล เพื่อจะได้ลดสถิติอุบัติเหตุได้ตามค่าเป้าหมาย

2.ให้บังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อหาหลักอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ ข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา ,ขับรถเร็วเกินกำหนด,ไม่สวมหมวกนิรภัย ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ใช้กริยาวาจาที่สุภาพ อธิบายให้ประชาชนเข้าใจในการกวดขันจับกุมการทำผิดกฎจราจร

รอง ผบ.ตร. สั่งตำรวจใช้ 7 มาตรการเข้มช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำการควบคุมการดูแลการจัดกิจกรรม

รอง ผบ.ตร. สั่งตำรวจใช้ 7 มาตรการเข้มช่วงเทศกาลสงกรานต์ ย้ำการควบคุมการดูแลการจัดกิจกรรม

3.การอำนวยการจราจร ในช่วงประชาชนเดินทางกลับ (วันที่ 15-17 เม.ย.65) ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการจราจรประจำจุด โดยต้องปรากฏกายให้ประชาชนเห็นเด่นชัด จุดที่ยังมีการซ่อมสร้างให้จัดวางกรวยยางเพื่อจัดช่องเดินรถ แสดงป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางเลี่ยงป้ายเตือนจุดเสี่ยงอุบัติเหตุให้ประชาชน

4.การปฏิบัติในห้วงเวลาที่เหลือของเทศกาลสงกรานต์ ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยการจราจรเทศกาลสงกรานต์ และให้ทุกหน่วยแบ่งมอบพื้นที่ จุดที่มีการจราจรหนาแน่น จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ต้องดูแลจนจบเทศกาล

5.ให้ประสานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ สาธารณสุขจังหวัด ขอรับสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอุปกรณ์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางในห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่จุดบริการประชาชน

6.เน้นย้ำการควบคุมกำกับดูแล การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ได้ ให้ควบคุมกำกับดูแลการจัดงาน ภายใต้มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน รวมทั้งมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)-ห้ามจัดกิจกรรมประแป้ง ปาร์ตี้โฟม-ห้ามจำหน่ายและการบริโภคสุราในพื้นที่จัดกิจกรรม

ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าออกและลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ หรือพื้นที่จัดกิจกรรม, ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน ในพื้นที่สาธารณะ ห้ามเล่นน้ำ เล่นประแป้ง ปารตี้โฟม หรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค การจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ ศปก.ในพื้นที่ที่ตั้งของชุมชนนั้น ๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต ต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

7.สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงห้ามเปิดให้บริการ แต่สามารถเปิดแบบร้านอาหารได้ โดยปรับรูปแบบสถานที่มาเป็นร้านอาหารแต่ต้องเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus เท่านั้น และต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน