เสธนาธิการ ทหารพัฒนา ลงสตูล ติดตามโครงการ “จิบนม ชมแพะ แวะแลท่อม คร่อมโมโตครอส” ตามนโยบาย โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

24 มิ.ย. 65 – กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลโท ดำรงค์ คงเดช เสธ นาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะ เดินทางตรวจผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชาทหารพัฒนา ทั้ง 4 ศูนย์

ได้แก่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ศูนย์จิตอาสา, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน ตามนโยบาย โครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในชื่อโครงการ “จิบนม ชมแพะ แวะแลท่อม คร่อมโมโตครอส” จากนั้นได้เดินทางไป โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง เพื่อดำเนินกิจกรรมเปิดใช้ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พร้อมกันนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์, ต้นพันธุ์ ผักสวนครัว พร้อมอุปกรณ์บำรุงดินและร่วมปลูกผักสวนครัวกับคณะครู นักเรียน เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมพื้นเมืองบ้านควนโต๊ะเหลง ที่หน่วยฯให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2562

โดยมี พันเอก พัลลภ ผึ้งหลวง เสธนาธิการ สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นาวาอากาศเอก อาทิตย์ภากร สังขรัตน์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้โรงเรียน และชุมชน บ้านควนโต๊ะเหลง เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 1 นพค. 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง ตำบล ควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัด สตูล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน