สุราษฎร์ธานี อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหา การเปิดรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร หลังโรงสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่งหยุดรับซื้อ

12 ม.ค. 66 – ที่โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมด้วย นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายมนตรา พรหมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พาณิชย์จังหวัด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน นายมานิต วงศ์สุรีย์รัตน์ ผู้แทนนายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และตัวแทนจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มใน 5 จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงาและตรัง ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการชะลอรับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร หลังมีหลายพื้นที่โรงงานสกัดไม่สามารถรับซื้อผลปาล์มดิบได้ จากหลายสาเหตุ เนื่องจาก มีผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและโรงงานบางแห่งมีการปิดซ่อมบำรุงเครื่องจักร

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นข้อสั่งการของ นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เร่งรัด แก้ไขปัญหาเรื่องการรับซื้อปาล์มน้ำมันให้กับเกษตรกร เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาผลผลิตตกต่ำ

จากข้อมูลปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงเวลานี้ ยังไม่ใช่ช่วงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด แต่อาจเป็นผลกระทบระยะสั้นจากการหยุดรับซื้อ ช่วงปิดโรงงานในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องขอความร่วมมือ ให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันออกไปซักระยะ

ซึ่งได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ให้เปิดช่องทางพิเศษในการรับซื้อปาล์มน้ำมันเฉพาะเกษตรกรรายย่อยแยกจากลานเท และเพิ่มกำลังการสกัดน้ำมัน เพื่อเร่งระบายผลปาล์มน้ำมัน

ส่วนการปิดซ่อมเครื่องจักร อยากให้มีการแจ้งแผนการซ่อมบำรุง กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ล่วงหน้า เพื่อจัดทำเป็นตารางสลับช่วงเวลาซ่อมบำรุงกัน และขอความร่วมมือ โรงงานสกัดน้ำมันที่มีแผงซ่อมบำรุงในช่วงนี้ให้ชะลอออกไปก่อน ซึ่งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ตอบรับกับข้อเสนอ

นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กล่าวว่า โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทุกแห่ง ไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งปกติโรงงานแต่ละแห่งจะมีการแจ้งการปิดซ่อมบำรุงให้กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอยู่แล้ว ส่วนการที่เครื่องจักรเสียหายกะทันหัน หากเป็นการซ่อมแซมระยะสั้นก็จะไม่มีการหยุดรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร

นอกจากนี้ตัวแทนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหลายแห่ง มีข้อเสนอให้ทางภาครัฐ ได้แก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพผลปาล์มน้ำมัน อยากให้เร่งรัดเรื่องการออกพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมัน เพื่อให้มีกฎหมายกำกับดูแลการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายปาล์มน้ำมัน ให้มีคุณภาพมีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน อย่างน้อย 18 %

ซึ่งเป็นเรื่องที่พยายามแก้ไขกันมาอย่างยาวนาน ช่วงที่มีการกวดขันก็สามารถทำได้ แต่พอนานไปก็กลับมาเป็นแบบเดิม และยังพบว่า บางแห่งมีการรับซื้อปาล์มน้ำมันไม่ได้คุณภาพอยู่ จึงอยากให้แก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ส่วนการสกัดปาล์มน้ำมันในช่วงนี้ ก็ยืนยันว่า เดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตแล้ว แต่ยอมรับว่า คาดไม่ถึง ว่าจะมีปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมากกว่าปกติ ซึ่งตามสถิติ ช่วงมกราคม จะเป็นช่วงที่มีปริมาณปาล์มออกสู่ตลาดน้อย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน