เปิดกำหนดการ พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

เปิดกำหนดการ จัดการ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ประจำปีพุทธศักราช 2561

กำหนดการ พระราชพิธี / เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล มีรายการดังนี้

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม เจ้าพนักงานพระราชพิธี เตรียมการตกแต่ง มณฑลพระราชพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร

เวลา 17นาฬิกา 30นาที สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีน และ ญวน ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ พระพุทธเลิศหล้านภาไลยแล้ว

ทรงจุดเทียนมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ นวัคคหายุสมธมม์ และทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชานพเคราะห์ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาล ที่ 9 และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปองค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษา แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 บนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 87 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนผ้าไตร แด่สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

โดยตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึง 13 นาฬิกา สำนักพระราชวัง ได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพร ไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 12 นาฬิกา ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด

บทความก่อนหน้านี้โหดร้าย! สาวแฉสถานรับเลี้ยงเด็กสุดฉาว จับเด็กมัดมือ-เท้า ผูกติดเปล (คลิป)
บทความถัดไปโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ร่วมแสดงความรักและตอบแทนพระคุณแม่ด้วยอาหารมื้อพิเศษในวันแม่