ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว! งบประมาณประเทศ ปี 62 กว่า 3 ล้านล้านบาท!

18 ก.ย. 2561 - 10:03 น.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 กว่า 3 ล้านล้านบาท!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

งบปี 62 / 18 ก.ย. เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

มาตรา 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ตั้งเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,000,000,000,000 บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน












ภาพที่



อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว! งบประมาณประเทศ ปี 62 กว่า 3 ล้านล้านบาท!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง