สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรฯ-วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรฯ-วัดมหาธาตุ

วันที่ 2 พ.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เป็นวันที่สอง

 

 

บทความก่อนหน้านี้ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ดึงเสน่ห์ชุมชนคนลุ่มภู
บทความถัดไปวีระ เกิดพุดซา โพสต์พ้อ ชีวิตพลิก หลังโดนเอี่ยวล้มบอล ไม่มีรายได้ แถมเมียตีจาก