ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ไปประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ประจำรัชกาล ประดิษฐานในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เมื่อเวลา 09.56 น. วันที่ 3 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล โดยริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาขึ้นพระราชยานกง ที่หน้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีขบวนเครื่องสูง กลองชนะและคู่แห่ แห่ไปยังหน้าพระทวารเทเวศรรักษา แล้วเชิญเข้าทางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

สำหรับริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร มีการจัดขบวนประกอบด้วย ส่วนนำริ้ว มี 1 ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องประโคม เป็นริ้วขบวนเชิญเครื่องดนตรีตามโบราณราชประเพณี เพื่อใช้ประโคมในริ้วขบวน โดยประกอบไปด้วย ริ้วเชิญกลองชนะทอง, กลองชนะเงิน, แตรฝรั่ง, แตรงอน, สังข์ ปี่ และเปิง โดยริ้วกลองชนะทองและเงิน จัดกำลังจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ส่วนริ้ว แตรฝรั่ง แตรงอน และสังข์ จัดกำลังจาก กองทัพเรือ

ริ้วกลองชนะทอง 20 นาย เดิน 2 สาย สายละ 10 นาย ตามด้วย ริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2 แตรงอน 3 และสังข์ อีก 2 เดินเป็นริ้วขบวนขวา

ริ้วกลองชนะเงิน 20 นาย เดิน 2 สาย สายละ 10 นาย ตามด้วย ริ้วเชิญแตรฝรั่ง 2 แตรงอน 3 และสังข์ อีก 2 เป็นริ้วขบวนซ้าย โดยมี จ่าปี่ และจ่ากลอง(เปิง) อย่างละ 1 นาย เดินอยู่ย่านกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย จัดจากสำนักพระราชวัง

ด้าน ส่วนพระราชยาน ประกอบด้วย 3 ตอนการเดิน ได้แก่ ตอนเครื่องสูงหน้า, ตอนพระราชยาน และตอนเครื่องสูงหลัง

ตอนเครื่องสูงหน้า เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูง ประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวน ซึ่งเชิญอยู่ด้านหน้า พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏฯ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์, ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์, บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่าง ฉัตร 4 คัน และ พระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 องค์ โดยจัดตอนการเดิน เป็น 3 สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย

ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้าขวา และซ้าย จัด นายทหารสัญญาบัตรจาก กรมพลาธิการทหารบก ปฏิบัติหน้าที่ กำกับเครื่องสูงหน้าขวาและซ้าย แต่งกายด้วย ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหน้า เดินนำ ตามด้วย เจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่นลวด 5 ชั้น ข้างละ 3 องค์ มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้น แล้วปิดท้ายด้วยฉัตร 7 ชั้น ข้างละ 1 องค์ จัดจากกำลังพลของ กรมพลาธิการทหารบก

ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหน้า จัดจากนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญ พระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหน้าขวาและซ้าย จำนวน 6 องค์ ได้แก่ 1.พระแสงดาบนาคฝักทองคำโกร่งลงยา 2.พระแสงดาบนาคสามเศียร 3.พระแสงดาบนาคสามเศียร ลายมงคล 8 จำนวน 2 องค์ 4.พระแสงหอกร่อนใหญ่ 5.พระแสงหอกพระมหากฐิน

ตอนพระราชยาน ประกอบไปด้วย พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร โดยมี พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง แต่งกายชุดปกติขาว เดินนำตอนพระราชยาน ซึ่งเป็นผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม เป็นผู้เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร ไปตั้งแต่ง ณ พระแท่นมณฑล ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

การนี้ จัดนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เป็นเจ้าพนักงานแบกหาม พระราชยานกงทรงพระสุพรรณบัฏฯ จำนวน 8 นาย แต่งกายสวมหมวกทรงประพาสโหมดเทศ ยอดเกี้ยว สวมเสื้อเข้มขาบไหม นุ่งกางมัสรูไหม รัดประคดโหมดเทศ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังสีดำ และปฏิบัติหน้าที่เป็น มหาดเล็กคู่เคียงพระราชยาน 4 นาย แต่งกาย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี ยืนประจำตำแหน่งคู่เคียง 4 มุมของพระราชยานกง และปฏิบัติหน้าที่

เจ้าพนักงานอินทร์-พรหม เชิญจามร แต่งกาย สวมเสื้อจัดรัตสีเขียว กางเกงสนับเพลา หมวกทรงประพาสโหมดเทศยอดเกี้ยว ประกอบด้วยผ้าเกี้ยวลายสีเขียว ผ้ารัดประคดโหมดเทศ สวมรองเท้าคัชชูผูกเชือกสีดำ เจ้าพนักงานอินทร์เชิญจามร เคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านซ้าย และเจ้าพนักงานพรหมเชิญจามรเคียงกระหนาบข้างพระราชยานทางด้านขวา ข้าราชบริพารในพระองค์ ฝ่ายที่ประทับ แต่งกาย ชุดมหาดเล็กพระราชพิธี ปฏิบัติหน้าที่เป็น มหาดเล็กเชิญเครื่องข้างพระราชยาน ได้แก่ พระกลด 1 พัดโบก 1 บังพระสูรย์ 1

ตอนเครื่องสูงหลัง เป็นริ้วขบวนเชิญฉัตรเครื่องสูงประกอบพระบรมราชอิสริยยศในริ้วขบวน ซึ่งเชิญอยู่ด้านหลัง พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏฯ ได้แก่ ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น 2 องค์, ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 5 ชั้น 6 องค์, บังแทรก เชิญแทรกอยู่ระหว่าง ฉัตร 4 คัน และ พระแสงหว่างเครื่องหน้า 4 องค์ โดยจัดตอนการเดิน เป็น 3 สาย ได้แก่ ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังซ้าย และริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง เดินเป็นสายกลาง ระหว่างริ้วขบวนขวาและซ้าย

ริ้วเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวา และซ้าย หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จัดกำลัง ปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าพนักงานเชิญฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวด 7 ชั้น ข้างละ 1 องค์ ตามด้วยฉัตร 5 ชั้น ข้างละ 2 องค์ มีบังแทรกเชิญอยู่ระหว่างฉัตร 5 ชั้น แล้วปิดท้ายด้วย นายทหารสัญญาบัตร จากหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ปฏิบัติหน้าที่ กำกับเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลังขวาและซ้าย แต่งกายด้วย ชุดผู้กำกับเครื่องสูงหลัง เดินตามปิดท้ายริ้วขบวน

ริ้วพระแสงหว่างเครื่องหลัง เป็นนายทหารสัญญาบัตร ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ แต่งกายชุดมหาดเล็กพระราชพิธี เป็นผู้เชิญ พระแสง เครื่องศัสตราวุธมาเชิญอยู่ระหว่างริ้วเครื่องสูงหลังขวาและซ้าย จำนวน 5 องค์ ได้แก่ พระแสงดาบด้ามนาค จำนวน 2 องค์, พระแสงทวนถม และพระแสงง่ามด้ามไม้ต่อทอง

บทความก่อนหน้านี้สัมปทานดิวตี้ฟรี : ทำไมต้องแบ่งความมั่งคั่งของคนไทย ให้ต่างชาติ
บทความถัดไปแม่เผย ‘ไผ่ ดาวดิน’ เข้าข่าย ได้รับพระราชทานอภัยโทษ รอปล่อยตัวแล้ว!