ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา92ปี พระสังฆราช

พระสังฆราช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระสังฆราช / เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชันษา 92 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติ 26 มิ.ย.2562 และช่วงเย็นคณะสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นสวัสดิมงคล ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไทยพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดสถาปนา สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2560 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

บทความก่อนหน้านี้สารคดีเสียงจากแผ่นดิน#5 – EP.13 : บ้านหนองโขลง สิงห์บุรี
บทความถัดไปเพื่อไทย ใจกว้าง! บิ๊กตู่ เอา หวยบำเหน็จ ไปใช้ได้ เปลี่ยนชื่อให้ด้วย หวยประชารัฐ