เอ็มดีแจงมติชน ไตรมาสแรกปี 65 กำไร 19.07 ล้าน เพิ่มขึ้น 107.28 % เป็นผลมาจากบริษัทปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้อมูลข่าวสาร

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัทมติชน จำกัด ( มหาชน) ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า บริษัทขอนำส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2565 งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมชี้แจงผลการดำเนินงานว่า ในไตรมาส 1 ปี 2565 ผลประกอบการรวมของบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 176.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 12.55 ล้านบาท คิดเป็น 7.67%

น.ส.ปานบัว กล่าวว่า สำหรับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้อมูลข่าวสาร รวมถึงปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้น เช่น รายได้ค่าโฆษณาออนไลน์ รายได้จัดงานสัมมนา และรายได้จากการขายหนังสือเล่ม

กรรมการผู้จัดการมติชนชี้แจงต่อไปว่า สำหรับต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจำนวน 152.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมีจำนวน 150.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.09 ล้านบาท คิดเป็น 1.39% สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯยังคงเน้นบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

น.ส.ปานบัวระบุอีกว่า ผลจากการปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด จึงส่งผลให้ไตรมาส 1 ประจำประจำปี 2565 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 19.07 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 จำนวน 9.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 107.28%

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน