อ่วมฝุ่นรับปีใหม่ กทม. 33 พื้นที่ PM2.5 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 3 จังหวัด เหนือ-อีสาน เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 7 วันข้างหน้าต้องเฝ้าระวัง

วันที่ 1 ม.ค.2567 ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ความว่า สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ผ่านแอพพลิเคชัน “Air4Thai” วันที่ 1 มกราคม 2567 พบว่า

– กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไปจนถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 33 พื้นที่

-พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือและพื้นที่ภาคอีสานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศ มีเพียง จังหวัด พิษณุโลก ตาก และหนองคาย ที่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ

-พื้นที่ภาคใต้สถานการณ์โดยรวมอยู่ในระดับดี

-แนวโน้มสถานการณ์ 7 วันล่วงหน้า

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือแนวโน้มสถานการณ์ต้องเฝ้าระวังระหว่างวันที่ 1 – 6 ม.ค. 67 สำหรับพื้นที่ภาคใต้แนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อฝุ่นละออง

-ด้านอุตุนิยมวิทยา

  • ระหว่างวันที่ 1 – 10 ม.ค. 2567 มวลอากาศเย็นมีแนวโน้มอ่อนกำลังลง อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้น แต่อากาศยังคงหนาวเย็นยังคงพบเจอในภาคเหนือ และภาคอีสาน
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคอีสาน มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำช่วง 1 – 9 ม.ค. 67
  • พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือพบว่าอัตราการระบายอากาศยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง การเฝ้าระวังแหล่งกำเนิด/จุดความร้อนในพื้นที่ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง
ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลจุดความร้อนและข้อมูลอัตราการระบายอากาศเพิ่มเติมได้ที่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน