ศูนย์โควิดฯ เชียงใหม่มีมติให้เปิดตลาดนัด หรือถนนคนเดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.2564 เป็นต้นไป แต่ต้องคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึง นายอำเภอทุปอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง มีข้อความว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัด หรือ ถนนคนเดิน งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วันนั้น

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอแจ้งว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กิจกรรม ตลาดนัด หรือ ถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของตลาดนัด หรือ ถนนคนเดิน ในพื้นที่รับผิดชอบของตนทราบต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน